Nazim Hikmet & Ρίτσος

«Living is no laughing matter:
you must live with great seriousness like a squirrel, for example—
I mean without looking for something beyond and above living,
I mean living must be your whole occupation.»

Nazim Hikmet

«Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε
Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρά,
Ὅπως, νὰ ποῦμε, κάνει ὁ σκίουρος,
Δίχως ἀπ᾿ ὄξω ἢ ἀπὸ πέρα νὰ προσμένεις τίποτα.
Δὲ θά ῾χεις ἄλλο πάρεξ μονάχα νὰ ζεῖς.»

Γιάννης Ρίτσος
Yiannis Ritsos

.

On Living

«Living is no laughing matter:
you must live with great seriousness
like a squirrel, for example–
I mean without looking for something beyond and above living,
I mean living must be your whole occupation.
Living is no laughing matter:
you must take it seriously,
so much so and to such a degree
that, for example, your hands tied behind your back,
your back to the wall,
or else in a laboratory
in your white coat and safety glasses,
you can die for people–
even for people whose faces you’ve never seen,
even though you know living
is the most real, the most beautiful thing.

I mean, you must take living so seriously
that even at seventy, for example, you’ll plant olive trees–
and not for your children, either,
but because although you fear death you don’t believe it,
because living,
I mean, weighs heavier.
«

Nazim Hikmet
Ναζίμ Χικμέτ

Γιὰ τὴ ζωή

«Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε
Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρά,
Ὅπως, νὰ ποῦμε, κάνει ὁ σκίουρος,
Δίχως ἀπ᾿ ὄξω ἢ ἀπὸ πέρα νὰ προσμένεις τίποτα.
Δὲ θά ῾χεις ἄλλο πάρεξ μονάχα νὰ ζεῖς.

Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε
Πρέπει νὰ τήνε πάρεις σοβαρὰ
Τόσο μὰ τόσο σοβαρὰ
Ποὺ ἔτσι, νὰ ποῦμε, ἀκουμπισμένος σ᾿ ἕναν τοῖχο
μὲ τὰ χέρια σου δεμένα
Ἢ μέσα στ᾿ ἀργαστήρι
Μὲ λευκὴ μπλούζα καὶ μεγάλα ματογυάλια
Θὲ νὰ πεθάνεις, γιὰ νὰ ζήσουνε οἱ ἄνθρωποι,
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ποτὲ δὲ θά ῾χεις δεῖ τὸ πρόσωπό τους
καὶ θὰ πεθάνεις ξέροντας καλὰ
Πὼς τίποτα πιὸ ὡραῖο, πὼς τίποτα πιὸ ἀληθινὸ
ἀπ᾿ τὴ ζωὴ δὲν εἶναι.

Πρέπει νὰ τηνε πάρεις σοβαρὰ
Τόσο μὰ τόσο σοβαρὰ
Ποὺ θὰ φυτεύεις, σὰ νὰ ποῦμε,
ἐλιὲς ἀκόμα στὰ ἑβδομῆντα σου
Ὄχι καθόλου γιὰ νὰ μείνουν στὰ παιδιά σου
Μὰ ἔτσι γιατὶ τὸ θάνατο δὲ θὰ τόνε πιστεύεις
Ὅσο κι ἂν τὸν φοβᾶσαι
Μὰ ἔτσι γιατί ἡ ζωὴ θὲ νὰ βαραίνει
     πιότερο στὴ ζυγαριά.
«

Μετάφραση
Γιάννης Ρίτσος


«Κάθε μέρα και πιο κοντά στην αναχώρηση
Χαίρε Γη αγαπημένη
Καλημέρα ΣΥΜΠΑΝ
«

Ναζίμ Χικμέτ

.

.

Posted in Διάφορα | 22 Σχόλια

Ναι, τώρα!

The Now
(Ελληνικοί υπότιτλοι)

«Don’t sacrifice the present for a future that may or may not happen.

Live each day as though the world you dream of is already here.

What a liberation to realize that the “voice in my head” is not who I am.

Who am I then?

The one who sees that

Eckhart Tolle

************************

«Μη θυσιάζεις το παρόν για ένα μέλλον που μπορεί ή δεν μπορεί να συμβεί.

Ζήσε την κάθε μέρα σαν ο κόσμος που ονειρεύεσαι να είναι ήδη εδώ.

Τι ελευθερία να συνειδητοποιήσω πως «η φωνή μες το κεφάλι μου»
δεν είναι αυτό που είμαι.

Ποιος είμαι τότε;

Αυτός που το βλέπει αυτό.«

Έκχαρτ Τόλλε

Είμαι έτοιμος να πω:

Εντάξει, αυτή η ΣΤΙΓΜΗ είναι το μόνο που υπάρχει.

-Έκχαρτ Τόλλε

.

.

Posted in Διάφορα | 25 Σχόλια

Η τέχνη της καθαριότητας

Our present culture teaches us to accumulate, but not how to make empty.

Η τωρινή μας κουλτούρα μας διδάσκει να συσσωρεύουμε, αλλά όχι πώς να αδειάζουμε.

But for real spiritual work in the inner and outer worlds, in order to give space to the divine, in order to return to the sacred, we need to practice a certain purification in our daily lives.

Αλλά για πραγματική πνευματική εργασία στον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο, προκειμένου να δώσουμε χώρο στο θείο, με σκοπό να επιστρέψουμε στο ιερό, χρειάζεται να ασκηθούμε σε μια σχετική κάθαρση στην καθημερινότητα μας.


.

We learn to eat consciously, to be attentive to our outer environment, to sweep our courtyard.
We also need to learn how to clean our house, both physically and inwardly.
Just as we need to learn to empty our mind in meditation, to clear away the clutter of unnecessary thoughts, so do we need to consciously clean our living space. 

The Art of Cleaning
Llewellyn Vaughan-Lee


Μαθαίνουμε να τρώμε συνειδητά, να είμαστε προσεχτικοί στον εξωτερικό μας περιβάλλον, να σκουπίζουμε την αυλή μας.
Χρειαζόμαστε επίσης να μάθουμε πώς να καθαρίζουμε το σπίτι μας και φυσικά και εσωτερικά.
Ακριβώς όπως χρειάζεται να μάθουμε να αδειάζουμε τον νου μας στον διαλογισμό, να καθαρίζουμε την ακαταστασία άχρηστων σκέψεων, έτσι χρειαζόμαστε συνειδητά να καθαρίσουμε τον χώρο όπου ζούμε.

Llewellyn Vaughan-Lee

.


«Τα δάκρυα που δεν αναβλύζουν σωρεύονται πάνω στην καρδιά και με τα χρόνια τη σκουριάζουν και την παραλύουν, όπως τα άλατα σκουριάζουν και παραλύουν τα γρανάζια του πλυντηρίου.


Έχω την εντύπωση ότι η υπερβολική χρήση του μυαλού οδηγεί λίγο-πολύ στο ίδιο αποτέλεσμα:
Από όλη την πραγματικότητα που μας περιβάλλει, κατορθώνεις να πιάσεις μόνο ένα περιορισμένο κομμάτι. Και σ΄αυτό το κομμάτι κυριαρχεί συχνά η σύγχυση, γιατί είναι γεμάτο από λέξεις και οι λέξεις, τις περισσότερες φορές, αντί να μας οδηγήσουν σε κάποιο μέρος πλατύτερο, μας κάνουν μόνο να παίζουμε το «γύρω γύρω όλοι».

Η κατανόηση απαιτεί τη σιωπή…
Η σιωπή είναι σαν το βρεγμένο σφουγγαρόπανο, απομακρύνει για πάντα τη θαμπάδα της σκόνης.«

Σουζάνα Ταμάρο

Σε μια ανάρτηση για την «γενναιοδωρία» μπορείτε να διαβάσετε και άλλο κείμενο
της Σουζάνα Ταμάρο.

.

Εσωτερικοί Κόσμοι
Εξωτερικοί Κόσμοι

.

.

.

Posted in Διάφορα | 38 Σχόλια

Δίαιτα!

“The body is your temple.
Keep it pure and clean for the soul to reside in.”
B.K.S. Iyengar

«Το σώμα είναι ο ναός σου.
Κράτησε το αγνό και καθαρό για να κατοικήσει σ’ αυτό η ψυχή.»

************

«Our bodies are our gardens, to which our wills are our gardeners.»
William Shakespeare

«Take care of your body. It’s the only place you have to live.»
Jim Rohn

************

«Τα σώματα μας είναι οι κήποι μας,
όπου η θέληση μας, είναι ο κηπουρός τους.

«William Shakespeare

«Φρόντισε το σώμα σου.
Είναι το μόνο μέρος που έχεις για να ζήσεις».

Jim Rohn


Δίαιτα

Να μιλήσουμε για δίαιτα, ναι, αλλά για μια δίαιτα που δεν ασχολείται τόσο με το τι θα θρέψουμε το σώμα μας αλλά με το πώς θα θρέψουμε την οντότητα μας!

Η καλύτερη και μοναδική δίαιτα!

«Το υπερβολικό βάρος αντιπροσωπεύει την ανάγκη για προστασία
Επιζητούμε προστασία από πλήγματα, ταπείνωση, κριτική και καταναγκασμούς.

Από ένα φόβο γενικά και ειδικά από την Ζωή.

Δεν είμαι παχιά, αλλά έμαθα με την πάροδο του χρόνου πως όταν νιώθω ανασφάλεια και δεν είμαι χαλαρή, να βάζω ορισμένα κιλά.
Όταν όμως κατορθώσω να εξουδετερώσω αυτή την απειλή, το υπερβολικό βάρος φεύγει από μόνο του.

Η καταπολέμηση του βάρους είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας.

Η δίαιτα δεν φέρνει αποτέλεσμα, γιατί μόλις την σταματήσουμε ξαναπαίρνουμε τα χαμένα κιλά.

Η αγάπη για τον εαυτό μας, η εμπιστοσύνη στην πορεία της ζωής και η σιγουριά που νιώθουμε για την δύναμη του μυαλού μας, είναι η καλύτερη δίαιτα που γνωρίζω εγώ.

Αν αρχίσουμε μια δίαιτα κατά των αρνητικών μας σκέψεων,
το βάρος θα σταθμιστεί μόνο του.«

Louise L. Hay

.

.

Η δίαιτα του Ιπποκράτη.

“Our food should be our medicine and our medicine should be our food. » Hippocrates

«Η τροφή μας, θα έπρεπε να είναι το φάρμακο μας
και η ιατρική μας, θα έπρεπε να είναι η τροφή μας.
«
Ιπποκράτης

*************

«Your body is a temple,
but only if you treat it as one.«
Astrid Alauda

«Το σώμα σου είναι ένας ναός,
αλλά μόνο αν του συμπεριφέρεσαι σαν ένα.»

.

.

.

Posted in Διάφορα | 46 Σχόλια

Επίδραση!

«Τhe effect of life in society is to complicate our existence,

and confuse our existence, making us forget who we really are,

by causing us to become obsessed

with what we are not

Chuang Tzu, 4th Century BC,

****************

«Η επίδραση της ζωής στην κοινωνία είναι να περιπλέκει
και να μπερδεύει την ύπαρξη μας,

κάνοντας μας να ξεχνάμε ποιοι πραγματικά είμαστε,

μας αναγκάζει να έχουμε εμμονές

με αυτό που δεν είμαστε.«

Chuang Tzu, 4th Century BC,

.

.

Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που είχε ένα μάτι και ένα πόδι. Ζήτησε από όλους τους ζωγράφους του βασιλείου του, να ζωγραφίσουν ένα όμορφο πορτρέτο του.
Κανένας δεν τα κατάφερε. Πώς να ζωγραφίσεις όμορφο έναν άνθρωπο όταν του λείπει ένα μάτι κι ένα πόδι;
Τελικά ήλθε ένας ζωγράφος από άλλη περιοχή και ζωγράφισε μια εικόνα που εξέπληξε τους πάντες.
Ζωγράφισε τον βασιλιά να στοχεύει με το τόξο του έχοντας το ένα μάτι κλειστό και το ένα πόδι λυγισμένο.

Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι ότι όλοι μας μπορούμε να ζωγραφίσουμε αντίστοιχες εικόνες για τους συνοδοιπόρους μας και να επιδράσουμε φωτίζοντας τα δυνατά τους σημεία.

.

.

No matter how small we feel in our daily situation,  we are always part of something  greater.

«Even for the simple flight of a butterfly, 

all of the sky is necessary.«

Paul Claudel,  1868 – 1955
French poet  

«Même pour le simple envol d’un papillon, 
tout le ciel est nécessaire.«

**************

Δεν έχει σημασία πόσο μικροί αισθανόμαστε στην καθημερινότητα μας,
είμαστε πάντα μέρος από κάτι μεγαλύτερο.

«Ακόμα για το απλό πέταγμα μιας πεταλούδας

όλος ο ουρανός είναι απαραίτητος.«

Paul Claudel, 1868 – 1955
Γάλλος ποιητής

.

.

Everything that happens to you is your teacher…

the secret is to learn to sit at the feet of your own life
and be taught by it.

***********

Οτιδήποτε και αν σου συμβαίνει είναι ο δάσκαλος σου…

το μυστικό είναι να μάθεις να κάθεσαι στα πόδια της δικής σου ζωής
και να μαθαίνεις από αυτή.

.


.

.

Posted in Διάφορα | 30 Σχόλια

Μετεω-ρολογία…

What about your insight meteo, tooday?

Πώς είναι η εσωτερική σας, μετεωρολογία σήμερα;

*******

«Life is a series of natural and spontaneous changes
Don’t resist them- that only creates sorrow.
Let reality be reality.
Let things flow forward in any way they like


Lao Tzu

«Η ζωή είναι μια σειρά από φυσικές και αυθόρμητες αλλαγές.
Μην αντιστέκεστε σ’ αυτές- αυτό δημιουργεί μόνο θλίψη.
Αφήστε την πραγματικότητα να είναι πραγματικότητα.
Αφήστε τα πράγματα να κυλάνε με όποιο τρόπο τους αρέσει.»

Λάο Τσου

Η εσωτερική μετεωρολογία

Πώς αισθάνεστε σήμερα;

Απ’ την πλευρά μου, υπήρξαν όμορφα ανοίγματα.
Ο ουρανός μου, είναι λιγότερο συννεφιασμένος από χθες.

Κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί σαν ένα γαλήνιο συναίσθημα.

Αισθάνομαι ήρεμη σήμερα…

Τι άλλαξε;

Σίγουρα γιατί επέτρεψα στον εαυτό μου,
να κάνει πραγματικά μες την μέρα αυτό που ήθελε.

Αποφάσισα να σταματήσω να καθοδηγούμαι απ΄το καθήκον.

Θα κάνω αυτό αν… Πρέπει να κάνω αυτό…

Μάλλον αναρωτήθηκα τι μπορώ να κάνω για να αισθανθώ καλά.

Γνωρίζετε καλά αυτό το πρόβλημα, έτσι δεν είναι;

.

.

Ακριβώς επειδή αφηνόμαστε να παρασυρθούμε από αυτό που έχουμε
να κάνουμε καθημερινά, ξεχνιόμαστε.

Σε σημείο να αντιληφθούμε πως ο γαλάζιος ουρανός,
τώρα είναι αρκετά συννεφιασμένος.

Γι αυτό ας εξασκηθούμε να ρωτάμε κάθε πρωί την εσωτερική μας μετεωρολογία,
Πώς είναι ο καιρός τώρα μέσα μου;

Αυτή η άσκηση μας επιτρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε μια εσωτερική κατάσταση στην οποία συνήθως δίνουμε λίγη σημασία.

Έτσι στην συνέχεια μπορούμε να ανακαλύψουμε τι μπορούμε να κάνουμε
για να είμαστε πιο χαρούμενοι.

Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να ξαναβρούμε
την χαρά και το χαμόγελο;
(Αν φυσικά η μετεωρολογία μας δεν είναι ήδη καλή!)

Ας πάρουμε λίγο χρόνο να σκεφτούμε…
Και να αποφασίσουμε:

«Σήμερα αποφασίζω να…»

.

.

Δεν είμαστε θύματα εξωτερικών καταστάσεων,
είμαστε εντελώς υπεύθυνοι της εσωτερικής μας κατάστασης.
Του εσωτερικού μας καιρού…

Δικαιούμαστε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να είμαστε ευτυχισμένοι.

Είναι το κλειδί για να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο,
μέσα στην αγάπη και στην ειρήνη.

.«Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.”
― Lao Tzu

«Η γνώση είναι ένας θησαυρός, αλλά η πρακτική το κλειδί σ’ αυτόν.»
Λάο Τσου

*************

“Every journey begins with a single step.”
Lao Tsu

«Κάθε ταξίδι ξεκινά μ’ ένα μοναδικό βήμα.»
Λάο Τσου

.

Να έχετε μια όμορφη μέρα.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 38 Σχόλια

Με τα δυο μου χέρια!

With My Own Two hands

I can change the world, with my own two hands
Make a better place, with my own two hands
Make a kinder place, oh with my,
oh with my own two hands
With my own, with my own two hands
With my own, with my own two hands
I can make peace on earth,
with my own two hands
And I can clean up the earth,
oh with my own two hands
And I can reach out to you,
with my own two hands


With my own, with my own two hands
Oh, with my own, oh with my own two hands
I’m gonna make it a brighter place,
I’m gonna make it a safer place,
I’m gonna help the human race,
Now I can hold you, in my own two hands
And I can comfort you, with my own two hands


But you got to use, use your own two hands
Use your own, use your own two hands
Use your own two hands
And with our own two hands
With our, with our, with our own two hands
With my own, with my own two hands
I’m gonna make it a brighter place,
I’m gonna make it a safer place,
I’m gonna help the human race,
Οh, make it a brighter place
I can hold you
And I can comfort you

But you got, you got, you got, you got, you got, you got, you got to use
Oh, use your own
Oh, use your own, Lord

.

Μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, με τα δυο μου χέρια
Να τον φτιάξω ένα καλύτερο μέρος, με τα δυο μου χέρια
Να φτιάξω ένα πιο στοργικό μέρος,
αχ με τα δικά μου, με τα δικά μου δυο χέρια
Με τα δικά μου, με τα δικά μου δυο χέρια
μπορώ να φέρω την ειρήνη στη γη
με τα δικά μου δυο χέρια
Και μπορώ να καθαρίσω την γη
αχ με τα δυο μου χέρια
Και μπορώ να σε αγγίξω
με τα δικά μου δυο χέρια

Με τα δικά μου, με τα δικά μου δυο χέρια
Αχ, με τα δικά μου, αχ με τα δικά μου δυο χέρια
Θα φτιάξω ένα πιο λαμπερό μέρος
Θα φτιάξω ένα πιο ασφαλές μέρος
Θα βοηθήσω το ανθρώπινο είδος
Τώρα μπορώ να σε κρατήσω στα δυο μου χέρια
Και μπορώ να σε παρηγορήσω, με τα δικά μου δυο χέρια

Αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσεις,
να χρησιμοποιήσεις τα δυο σου χέρια
Χρησιμοποίησε τα δικά σου δυο χέρια
Και με τα δικά μας δυο χέρια
Με τα δικά μας, τα δικά μας, με τα δικά μας δυο χέρια
Με τα δικά μου, με τα δικά μου δυο χέρια,
θα φτιάξω ένα πιο λαμπερό μέρος
θα φτιάξω ένα πιο ασφαλές μέρος
θα βοηθήσω το ανθρώπινο είδος
Αχ, θα το κάνω ένα πιο λαμπερό μέρος
Μπορώ να σε κρατήσω
και μπορώ να σε παρηγορήσω

Αλλά πρέπει, εσύ πρέπει, εσύ πρέπει, πρέπει, πρέπει
να τα χρησιμοποιήσεις
Αχ, χρησιμοποίησε τα δικά σου
Αχ, χρησιμοποίησε τα δικά σου, Κύριε.

.


«Ο άνθρωπος τα έχει όλα στα χέρια του,
και τα αφήνει να γλιστρήσουν από τα δάχτυλά του από καθαρή δειλία.»

Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι (1821-1881)

«Το χέρι ομορφαίνει με μια φιλική χειρονομία κι όχι με κοσμήματα».

«Όταν λύνονται τα χέρια δε χρειάζονται μαχαίρια.»

«Όλα είναι στα χέρια του ανθρώπου.
Γι’ αυτό, να τα πλένετε συχνά.
«
Stanislaw Jercy Lec (1906-1966)

.

.

.

Posted in Διάφορα | 46 Σχόλια

Σημαδιακό το 2020!

Νάμαστε λοιπόν στο 2020 που είναι δίσεκτο και μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και ευχάριστες αλλά και λίγο ζόρικες!
Μετά από πολύωρη «βόλτα»- έρευνα στο Ελληνικό όπως και στο ξενόγλωσσο διαδίκτυο, μεταφέρω αυτά που πιο πολύ μου «μίλησαν»…

Η ανθρωπότητα είναι μπροστά σε μία επερχόμενη νέα εποχή, μία εποχή πολύ διαφορετική από αυτές που έχουμε γνωρίσει μέχρι στιγμής.
Υπάρχουν πολλά σημάδια στην ανθρώπινη ψυχή που σηματοδοτούν αυτήν την αλλαγή, ήρθε η ώρα για ένα κβαντικό και ψυχολογικό άλμα.
Η νέα εποχή που ξημερώνει με την έλευση του 2020, δεν θα είναι η γη της επαγγελίας, αλλά μία δραστική αλλαγή των κοινωνιών σε μεγάλο βάθος.

Η νέα χρονιά είναι μια ευκαιρία για πνευματική άνοδο.

Κάνουμε καταγραφή των λαθών μας σε όλους τους τομείς, αναγνωρίζουμε πόσο φταίμε και πού φταίμε για την όποια κατάσταση όπου βρισκόμαστε και παύουμε να τα βάζουμε με τους άλλους, προχωράμε συγχωρώντας τους άλλους και τον εαυτό μας για να διώξουμε αισθήματα θυμού και απελπισίας και εκεί, βαθιά μέσα στα σκοτάδια, αναζητούμε το εσωτερικό μας Φως που θα μας λυτρώσει.

Η ανάγκη πλέον της αυτογνωσίας θα έλθει μέσα από τις επιλογές της αυτοβελτίωσης μας.

Προσοχή στις πλάνες και κυρίως μην αφήσετε την πίστη σας.
Κάντε την σωστή επιλογή του «πνευματικού σας δασκάλου».

Το 2020 το συνολικό άθροισμα του είναι ο αριθμός 4. Τι σημαίνει αυτό;
Ο αριθμός 4 στο διαισθητικό λεξιλόγιο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εσωτερικό προσανατολισμό των ανθρώπων, καθώς συμβολίζει τα σημεία του ορίζοντα που είναι τέσσερα, δηλαδή Ανατολή, Δύση, Βορράς και Νότος. Έχω διαπιστώσει λοιπόν ότι όταν μου παρουσιαστεί αυτός ο αριθμός, διαισθητικά, τον νιώθω σαν δημιουργό νέας ζωής γιατί μου δείχνει ότι οικοδομεί το μέλλον ανθρώπων με αργά μεν αλλά μεθοδικά βήματα.
Στην προκειμένη περίπτωση αυτή η χρονιά λοιπόν μας ετοιμάζει την προσαρμογή μας σε νέα δεδομένα που θα οριστούν από τα κέντρα εξουσίας…
Από ΕΔΩ πολλά παραπάνω!

.

Μια χρόνια με συνειδητή αγάπη…
Ακόμα κι αν περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο να θυμηθούμε ότι κι άλλοτε περάσαμε δύσκολα και ότι τελικά καταφέραμε να επιβιώσουμε.
Η ζωή μας είναι κατάμεστη από ευλογίες την ύπαρξη των οποίων τις πιο πολλές φορές απολαμβάνουμε ασυνείδητα.
Το ζητούμενο τώρα είναι να το κάνουμε συνειδητά.
Αυτό δημιουργεί μέσα μας μια ψυχική ατμόσφαιρα αισιοδοξίας και ευγνωμοσύνης που είναι το καλύτερο λίπασμα για τους σπόρους των ευχών μας, όποιες κι αν είναι αυτές…

.

Με όλη μου την καρδιά εύχομαι
να έχουμε ένα φωτεινό και συνειδητό
2020

*


**

***

Posted in Διάφορα | 56 Σχόλια

Χριστούγεννα από παλιά!

1947- Το πιο παλιό παιδικό Χριστουγεννιάτικο κινούμενο!

Δεν είμαι η μόνη που τα Χριστούγεννα τα έχω συνδυάσει με παιδικές αναμνήσεις και όταν έπεσα σ΄αυτό το οκτάλεπτο ταινιάκι του 1947 ενθουσιάστηκα και για την τεχνική του, αλλά περισσότερο για τα μηνύματα και το χιούμορ που μεταδίδει!

.

Ας έχουν αυτά τα Χριστούγεννα την αθωότητα ενός παιδιού.

Ας μη ξεχνάμε πως τα Χριστούγεννα δεν είναι τόσο για να ανοίγουμε δώρα,
αλλά περισσότερο για να ανοίγουμε τις καρδιές μας!

Ας κάνουμε στον εαυτό μας, το φωτεινότερο δώρο καρδιάς,
για να λάμψει γύρω μας, η Αγάπη, η κατανόηση και η συμπόνοια.

.

.

*

**

***

Posted in Διάφορα | 52 Σχόλια

Αυτός ο σπόρος- this seed…

«Our brains, our minds are the result of a million years of knowledge. Man from the beginning of time must have asked himself if there is something more than this everlasting grind of work, of thought, of suffering, of sexual desires satisfied and the agony of having more, and all the rest of it. He must have asked a million years ago if there is a reality, if there is truth, if there is something timeless, something that cannot be measured by man, however clever, however erudite – from the very beginning of time.

«Ο εγκέφαλος μας, ο νους μας είναι το αποτέλεσμα εκατομμυρίων ετών γνώσης.
Ο άνθρωπος από την αρχή των χρόνων θα πρέπει να έχει ρωτήσει τον εαυτό του αν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτόν τον αδιάκοπο μόχθο της δουλειάς, της σκέψης, του πόνου, της ικανοποίησης της σεξουαλικής επιθυμίας και της αγωνίας να αποκτήσει όλο και περισσότερα και όλα τα υπόλοιπα.
Θα πρέπει να αναρωτήθηκε εκατομμύρια χρόνια πριν αν υπάρχει μια πραγματικότητα, μια αλήθεια, αν υπάρχει κάτι αιώνιο, κάτι που να μη μπορεί να μετρηθεί από τον άνθρωπο, όσο έξυπνο, όσο σοφό κι αν είναι- από την αρχή των καιρών.

.

.
That inquiry, that seed, is still with us. But in the inquiry, in the flowering of that seed of a million years of human longing, of hoping and trying to find out, he has been caught in illusions— in the illusory nature of gods, the illusions that he has created not only for himself but which, having created them for himself, imposes them on others—which is the function of the guru. So, that seed has never completely developed because we have been side-tracked, we have been carried away by those who say, ‘I know’, ‘Do this, don’t do that’, ‘Follow this system, don’t follow that system’, ‘I am a better guru than your guru’, ‘I know more, I am much more illumined than you.’ We have been side-tracked for centuries by the priests, by the believers in books, by those who say, ‘I know God.’ You know all this.

Αυτή η έρευνα, αυτός ο σπόρος, είναι ακόμα μαζί μας. Αλλά στην έρευνα, στο άνθισμα αυτού του σπόρου των εκατομμυρίων ετών ανθρώπινης επιθυμίας, ελπίδας και προσπάθειας να το ανακαλύψει, έχει παγιδευτεί σε ψευδαισθήσεις- στην απατηλή φύση των θεών, στις ψευδαισθήσεις που όχι μόνο έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του, αλλά έχοντας τες δημιουργήσει για τον εαυτό του, τις επιβάλει στους άλλους – που είναι η λειτουργία του γκουρού.
‘Έτσι, αυτός ο σπόρος δεν έχει ποτέ αναπτυχθεί ολοκληρωτικά γιατί έχουμε παγιδευτεί, έχουμε παραπλανηθεί από αυτούς που λένε, «Εγώ ξέρω», «Κάνε αυτό», «Μην κάνεις εκείνο», «Ακολούθησε αυτό το σύστημα, μην ακολουθείς εκείνο το σύστημα», «Είμαι καλύτερος γκουρού απ΄τον γκουρού σου», «Ξέρω πιο πολλά, είμαι πιο φωτισμένος από σένα». Έχουμε παγιδευτεί για αιώνες από τους ιερείς, από αυτούς που πιστεύουν στα βιβλία, από αυτούς που λένε, «Ξέρω τον Θεό». Τα ξέρετε όλα αυτά.

.

.

«So this seed that has been planted in man, in his brain, for millions of years has never had the right soil, the right light, the right darkness— nothing. But it is there still. And during these talks, we are going to find out whether it is possible for that seed to grow and flower, multiply and cover the earth. That is the function, the necessity of every man because in this world there is such confusion, violence, corruption, every form of degeneration. And if we do not find that seed and let it flower, we are going to destroy ourselves.»

– J. Krishnamurti
Talks in Madras- India 1979-1980

Έτσι αυτός ο σπόρος που έχει φυτευτεί στον άνθρωπο, στον εγκέφαλο του, για εκατομμύρια χρόνια δεν είχε ποτέ το κατάλληλο έδαφος, το κατάλληλο φως, το κατάλληλο σκοτάδι- τίποτα. Αλλά είναι ακόμα εκεί. Και κατά την διάρκεια αυτών των ομιλιών θα ανακαλύψουμε κατά πόσο είναι δυνατό σ’ αυτόν τον σπόρο να αναπτυχθεί και να ανθίσει, να πολλαπλασιαστεί και να σκεπάσει την γη.
Αυτή είναι η λειτουργία, η αναγκαιότητα κάθε ανθρώπου γιατί σ’ αυτόν τον κόσμο υπάρχει τόση σύγχυση, βία, διαφθορά και κάθε μορφή εκφυλισμού.
Και αν δεν ανακαλύψουμε αυτόν τον σπόρο και να τον αφήσουμε να ανθίσει, θα καταστρέψουμε τους εαυτούς μας.
«

Τζ. Κρισναμούρτι
Ομιλίες στο Μαδράς -Ινδίες 1979-1980

.
AURORA – The Seed – O Σπόρος

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε και σε μετάφραση τα λόγια του τραγουδιού!
.

Αν δεν ανακαλύψουμε αυτόν τον σπόρο και να τον αφήσουμε να ανθίσει,
θα καταστρέψουμε τους εαυτούς μας.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Μεταμόρφωση

Όταν περπατάμε μέσα σε ένα παρθένο δάσος στο οποίο δεν έχει παρέμβει ακόμα ο άνθρωπος, θα παρατηρήσουμε όχι μονάχα την αφθονία της ζωής σε διάφορες μορφές αλλά θα συναντήσουμε επίσης πεσμένα δέντρα, κορμούς σε σήψη, φύλλα που σαπίζουν και ύλη σε αποσύνθεση σε κάθε μας βήμα.

.


Οπουδήποτε κι αν κοιτάξουμε θα δούμε το θάνατο μαζί με τη ζωή να συνυπάρχουν.
Μετά από προσεχτικότερη παρατήρηση, όμως, μπορεί να ανακαλύψουμε ότι οι αποσυντεθειμένοι κορμοί των δέντρων και τα σάπια φύλλα όχι μόνο γεννούν ζωή αλλά είναι και τα ίδια γεμάτα από ζωή.

.

.
Μικροοργανισμοί εργάζονται ακατάπαυστα και μόρια αναδιατάσσονται.
Οπότε ο θάνατος δεν υφίσταται στην πραγματικότητα παρά μόνο η μεταμόρφωση της ύλης.
Τι μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτό;


Ο θάνατος δεν είναι το αντίθετο της ζωής.
Η ζωή δεν έχει αντίθετο.
Το αντίθετο του θανάτου είναι η γέννηση.

Η Ζωή είναι αιώνια

Το παραπάνω κείμενο είναι από ΕΔΩ

.

Haseya

Η Haseya που σημαίνει «να ανέβει» ή «ανυψώνεται» είναι βαθιά ενσωματωμένη στους ρυθμούς της φύσης και στη σοφία των προγόνων μας.
Είναι ένα ταξίδι με ήχο που θεραπεύει τη γη.

Τα λόγια του πανέμορφου αυτού ύμνου, ΕΔΩ!

*

**

***

Posted in Διάφορα | 32 Σχόλια

Νιαρρρ…

Ένας σαμουράι, άγριος πολεμιστής, ψάρευε πλάι σ’ ένα ποτάμι.
Έπιασε ένα ψάρι και ετοιμάζονταν να το ψήσει όταν ένας γάτος, που ήταν καταχωνιασμένος κάτω από έναν θάμνο, έδωσε ένα σάλτο και του έκλεψε τη λεία του. Οργισμένος ο σαμουράι έβγαλε το σπαθί του, ζύγωσε τον γάτο και τον έκοψε στα δύο.
Ο πολεμιστής αυτός ήταν ένθερμος βουδιστής και άρχισε να τρώγεται από τις τύψεις γιατί είχε σκοτώσει ένα πλάσμα της φύσης.

Όταν γύρισε στο σπίτι του, το θρόισμα του ανέμου στα αυτιά του τραγουδούσε νιάου.

Ο θόρυβος των βημάτων του στη γη αντηχούσε νιάου.

Οι άνθρωποι που συναντούσε στο δρόμο του έμοιαζαν να του κάνουν νιάου.

Το βλέμμα των παιδιών αντανακλούσε κάμποσα νιάου.

Οι φίλοι του επίσης νιαούριζαν αδιάκοπα σαν τους πλησίαζε.

Σ’ όλους τους τόπους, σε όλες τις περιστάσεις, ακούγονταν σπαραξικάρδια νιάου.

Την νύχτα ονειρευόταν μονάχα νιάου.

Την ημέρα, κάθε ήχος, κάθε σκέψη, κάθε πράξη της ζωής του μεταμορφωνόταν σε νιάου.

Η κατάστασή του ολοένα χειροτέρευε. Η ιδεοληψία του τον καταδίωκε και τον βασάνιζε δίχως ανάπαυλα, ακατάπαυστα. Επειδή δεν μπορούσε να βγάλει πέρα όλα αυτά τα νιάου, πήγε σ’ έναν ναό για να ζητήσει συμβουλή από ένα γέρο δάσκαλο του Ζεν.

«Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, λυτρώστε με… βοηθείστε με…», τον ικέτεψε.

Ο δάσκαλος Ζεν του αποκρίθηκε:

«Εσείς, ένας πολεμιστής, πως μπορέσατε να πέσετε τόσο χαμηλά;
Αν δεν είστε σε θέση να κατανικήσετε μόνος σας όλα αυτά τα νιάου, τότε σας αξίζει μονάχα ο θάνατος.
Δεν έχετε άλλη λύση παρά να κάνετε χαρακίρι.
Εδώ και τώρα».

Και πρόσθεσε:

«Παρόλα αυτά, είμαι ταγμένος στο Θεό και σας λυπάμαι. Μόλις αρχίσετε να ανοίγετε την κοιλιά σας, θα σας κόψω το κεφάλι με το σπαθί μου για να συντομεύσω το μαρτύριο σας».

Ο σαμουράι δέχτηκε και, παρόλο που φοβόταν το θάνατο, ετοιμάστηκε για την τελετή. Όταν όλα ήσαν έτοιμα, κάθισε σταυροπόδι, κράτησε το σπαθί με τα δυο του χέρια και το έστρεψε προς την κοιλιά του.

Όρθιος πίσω του, ο Δάσκαλος κρατούσε το σπαθί…

«Ήρθε η ώρα», του είπε. «Εμπρός!»

Αργά ο σαμουράι ακούμπησε τη μύτη του μαχαιριού πάνω στην κοιλιά του.
Εκείνη τη στιγμή, ο Δάσκαλος πήρε ξανά το λόγο:

«Εξακολουθείτε να ακούτε τα νιάου σας;»

«Μπα, όχι τώρα πια! Στ’ αλήθεια, όχι».

«Τότε, αν δεν υπάρχουν πια νιάου, δε χρειάζεται να πεθάνετε».

Νιαρρρρρρ!

*

**

***

Posted in Διάφορα | 39 Σχόλια

Στο βυθό του Αργύρη Χιόνη

Συχνά γοητευμένοι από το βυθό
Οι δύτες να γυρίσουν λησμονάνε


Συχνά γοητευμένοι από το βυθό
Για πάντα την ανάσα τους κρατάνε
Ψιλά, απάνω από το νερό
Τους περιμένει πίσω η ζωή τους
Ο ήλιος, ο αέρας, οι γνωστοί,
Τα πάρε δώσε, οι δικοί τους
Η πρώην ζωή τους


Όμως εκείνοι επιμένουν να κρατάνε την ανάσα τους
Ώσπου κι αυτή δεν τους χρειάζεται και την εγκαταλείπουν
Και μεθυσμένοι παραδίνονται σε πιο μεγάλα βάθη


Σε πιο μεγάλα βάθη
Σε όλο πιο μεγάλα βάθη
Είναι γεμάτος ο βυθός
Με τέτοιους δύτες
Είναι γεμάτος
Με τέτοιους δύτες επιλήσμονες

Αργύρης Χιόνης

*****************************

Το παραπάνω υπέροχο τραγούδι είναι των:
Χάρης Κατσιμίχας – Χρήστος Θηβαίος
«Γοητευμένοι απ’ το βυθό»
Ποίηση: Αργύρης Χιόνης
Μουσική – Μελοποίηση: Χάρης Κατσιμίχας
Ερμηνεία: Χρήστος Θηβαίος
Παραγωγή: Θάνος Μικρούτσικος

.

.

Προσωπικά το τραγούδι, «Γοητευμένοι απ’ το βυθό» είναι ένας συγκλονιστικός ύμνος γι αυτούς που ζουν και αποχωρούν αθόρυβα προς τα βάθη του εσώτερου εαυτού τους γι αυτό και τους το αφιερώνω…

.

.

Ο Αργύρης Χιόνης

Η βροχή κρύωνε έξω, στο δρόμο.
Χτυπούσε το τζάμι και φώναζε, κρυώνω.
Ήτανε, πράγματι, χειμώνας.
Το τζάμι τη λυπήθηκε, της άνοιξε, την έβαλε μες στο δωμάτιο.
Ο άνθρωπος έγινε έξω φρενών.

Είσαι τρελό, του φώναξε, πού ξανακούστηκε να μπαίνει η βροχή μες στο δωμάτιο; Είσαι τρελό.
Μα είναι βροχή δωματίου, είπε ήρεμα το τζάμι, δεν ακούς τι ωραία που ηχεί πάνω στο πάτωμα, πάνω στο τραπέζι, πάνω στο μέτωπό σου;

Είναι βροχή δωματίου.


Αργύρης Χιόνης (1943-2011),
Λεκτικά τοπία, εκδόσεις Καστανιώτη, 1983

.

.

Πατάτε με σεβασμό την άσφαλτο.
Από κάτω της υπάρχουν πέτρες πού ονειρεύονται κήπους.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ιστορία της πέτρας.
Ένα παραμύθι για μια πέτρα!
Μια πέτρα που δεν είχε τίποτα να χάσει..μέχρι που ανακάλυψε έναν καινούργιο κόσμο και τον έχασε.
.

Τα δέντρα

Θα ’ρθει μια μέρα που τα δέντρα θα μισήσουν την αχαριστία των ανθρώπων και θα σταματήσουν να παράγουν ίσκιο, θροΐσματα κι οξυγόνο. Θα πάρουνε τις ρίζες τους και θα φύγουν. Μεγάλες τρύπες θα μείνουνε στη γη εκεί που ήταν πριν τα δέντρα. Όταν οι άνθρωποι καταλάβουνε τι έχασαν, θα πάνε και θα κλάψουνε πικρά πάνω απ’ αυτές τις τρύπες. Πολλοί θα πέσουν μέσα. Τα χώματα θα τους σκεπάσουν. Κανείς δεν θα φυτρώσει.

Πέφτεις απ΄το κλαδί και κλαις.
Γιατί;
Δεν το ‘ξερες πως είσαι φύλλο;

.

Και για όσους θέλουν να διαβάσουν και άλλα ποιήματα του Αργύρη Χιόνη που τα συνοδεύουν και όμορφες εικόνες, στο blog της Χριστίνας-yorona θα βρουν μια εξαιρετική επιλογή!

*

**

***

Posted in Διάφορα | 44 Σχόλια

Φροντίδα

Λένε πως όταν ο ηλικιωμένος ωρολογοποιός γύρισε στο χωριό μετά από απουσία δύο χρόνων. Μέσα σ’ ένα βράδυ, ο πάγκος του μαγαζιού του γέμισε με όλα τα ρολόγια του χωριού που είχαν κάποια στιγμή σταματήσει κι έμεναν να τον περιμένουν στα συρτάρια των κατόχων τους.

Ο ρολογάς τα κοίταξε ένα ένα, εξάρτημα το εξάρτημα, γρανάζι το γρανάζι.
Ωστόσο, μονάχα ένα ρολόι επιδεχόταν διόρθωση: εκείνο που ανήκε στον γέρο δάσκαλο του δημοτικού σχολείου∙ όλα τα άλλα, ήταν πια άχρηστα.


Ο δάσκαλος είχε κληρονομήσει το ρολόι από τον πατέρα του, και ίσως γι’ αυτό έζησε μια πολύ θλιβερή στιγμή την ώρα που σταμάτησε. Όμως, αντί να το αφήσει ξεχασμένο στο κομοδίνο, ο δάσκαλος το έπαιρνε κάθε βράδυ στα χέρια του, το ζέσταινε στις παλάμες του, το γυάλιζε, έδινε μισή στροφή στο κουρδιστήρι του και το κουνούσε ελπίζοντας ότι θα ξαναρχίσει να δουλεύει. Το ρολόι έμοιαζε να θέλει να ευχαριστήσει τον κύριό του, και για μερικά λεπτά του χάριζε το γνώριμο τικ-τακ του μηχανισμού του. Αμέσως μετά, όμως, σταματούσε και πάλι.


Αυτή η μικρή τελετουργία, αυτή η ενασχόληση, αυτή η τρυφερή φροντίδα, αυτό το άθροισμα κινήτρου κι επιμονής, είχαν καταφέρει τελικά να σώσουν το ρολόι του δασκάλου από την οξείδωση και τον θάνατο.

.

Take care of the one you love
Take care of the one you need
Take care of the one who needs you most
Take care of the one you love.
Take care of the one you love
Take care of the one you need
Take care of the one who needs you most
The one far from home, the one that fills your soul
Take care of the one that holds your hand, When it’s cold

.

.

.

Posted in Διάφορα | 55 Σχόλια

Γενναιοδωρία

We don’t understand
that life is heaven,
for we have only to understand that
and it will at once be fulfilled
in all its beauty,
we shall embrace each other and weep.

Dostoyevsky
«The Brothers Karamazov«

***************************

Δεν καταλαβαίνουμε
πως η ζωή είναι παράδεισος,
γιατί μόνο αυτό έχουμε να καταλάβουμε
και αμέσως αυτό θα εκπληρωθεί
σε όλη του την ομορφιά,
θα αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλο και θα κλάψουμε.

Ντοστογιέφσκι
«Οι αδελφοί Καραμαζόφ»

Η ευτυχία έχει πάντα ένα αντικείμενο, είμαστε ευτυχισμένοι για κάτι, είναι ένα συναίσθημα που η ύπαρξή του εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες.
Αντίθετα, η χαρά δεν έχει αντικείμενα.
Σε κυριεύει χωρίς καμιά φαινομενική αιτία, στην υπόστασή της μοιάζει με τον ήλιο, καίει χάρη στην καύση του ίδιου της του πυρήνα.

Αν είχα αντιληφθεί τότε πως η πρώτη ιδιότητα της αγάπης είναι η δύναμη, ίσως τα γεγονότα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Αλλά για να είμαστε δυνατοί, πρέπει ν΄αγαπάμε τον εαυτό μας, πρέπει να τον γνωρίζουμε σε βάθος, να ξέρουμε τα πάντα γι΄αυτόν, ακόμα και τα πιο απόκρυφα πράγματα, αυτά που μας είναι πιο δύσκολο να παραδεχτούμε.
Πώς γίνεται όμως να ολοκληρώσουμε μια τέτοια διεργασία, όταν η ζωή μας σπρώχνει μπροστά με το θόρυβο της;

Έτσι είναι τα πράγματα, χρειάζεται γενναιοδωρία στη ζωή:
Όταν καλλιεργούμε τον δικό μας μικρό χαρακτήρα χωρίς να βλέπουμε πια τίποτε από όσα υπάρχουν γύρω μας, σημαίνει ότι αναπνέουμε ακόμα αλλά στην ουσία είμαστε νεκροί.

Έχω την εντύπωση ότι η υπερβολική χρήση του μυαλού οδηγεί λίγο-πολύ στο ίδιο αποτέλεσμα: από όλη την πραγματικότητα που μας περιβάλλει, κατορθώνεις να πιάσεις μόνο ένα περιορισμένο κομμάτι. Και σ΄αυτό το κομμάτι κυριαρχεί συχνά η σύγχυση, γιατί είναι γεμάτο από λέξεις και οι λέξεις, τις περισσότερες φορές, αντί να μας οδηγήσουν σε κάποιο μέρος πλατύτερο, μας κάνουν μόνο να παίζουμε το «γύρω γύρω όλοι».
Η κατανόηση απαιτεί τη σιωπή… Η σιωπή είναι σαν το βρεγμένο σφουγγαρόπανο, απομακρύνει για πάντα τη θαμπάδα της σκόνης.

Η μοίρα, αντίθετα, έχει πολύ μεγαλύτερη φαντασία από μας.
Ακριβώς όταν νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε μια κατάσταση χωρίς διέξοδο, όταν φτάνεις στο αποκορύφωμα της απελπισίας, αλλάζουν όλα με ταχύτητα μιας ριπής ανέμου, αναστρέφονται απότομα και, από τη μια στιγμή στην άλλη, βρίσκεσαι να ζεις μια καινούργια ζωή.

Να κάνουμε λάθη είναι φυσικό, να φεύγουμε όμως δίχως να τα έχουμε καταλάβει είναι σαν ν΄ανατρέπεται το νόημα μιας ζωής.

Τα δάκρυα που δεν αναβλύζουν σωρεύονται πάνω στην καρδιά και με τα χρόνια τη σκουριάζουν και την παραλύουν, όπως τα άλατα σκουριάζουν και παραλύουν τα γρανάζια του πλυντηρίου.

Οι παραπάνω φωτογραφίες είναι από το κτήμα όπου ζω!

Και το κείμενο είναι αξιοσημείωτα από το βιβλίο
«Όπου σε πάει η Καρδιά»
της Σουζάνα Ταμάρο
(Περισσότερα αποσπάσματα από εδώ)

*

**

***

Posted in Διάφορα | 35 Σχόλια