Ατάραχο – Unperturbed

If you don’t try to stop whatever is going on in your mind,
but merely observe it, eventually you’ll begin to feel
a tremendous sense of relaxation,
a vast sense of openness within your mind
which is in fact your natural mind, 
the naturally unperturbed background
against which various thoughts come and go.


Yongey Mingyur Rinpoche

*******************

Αν δεν δοκιμάσεις να σταματήσεις οτιδήποτε γίνεται μέσα στο νου σου,
αλλά απλώς τον παρατηρείς, πιθανώς θα αρχίσεις να αισθάνεσαι
μια τεράστια αίσθηση χαλάρωσης,
μια πλατιά αίσθηση ανοίγματος μέσα στο νου σου
που βασικά είναι ο φυσικός σου νους,
το φυσικό ατάραχο φόντο
όπου ενάντια διάφορες σκέψεις πηγαίνουν και έρχονται.

.

.

In parting, I would like to give you one small piece of advice to keep in your heart.
You may have heard me say this before,
but it is the key point of the entire path, so it bears repeating: 

All that we are looking for in life
— all the happiness, contentment, and peace of mind
— is right here in the present moment.
 
Our very own awareness is itself fundamentally pure and good.
The only problem is that we get so caught up in the ups
and downs of life that we don’t take the time to pause
and notice what we already have.

*************************

Πέρα από όλα αυτά, θα ήθελα να σας δώσω ένα μικρό κομμάτι συμβουλής
να το κρατήσετε στην καρδιά σας.
Μπορεί να με έχετε ακούσει πριν να σας το λέω,
αλλά είναι ένα σημείο κλειδί σε όλη την πορεία, έτσι αξίζει τον κόπο να το επαναλάβω:


Ότι ψάχνουμε στη ζωή
– όλη η ευτυχία, η ικανοποίηση και η ειρήνη του νου
– είναι εδώ ακριβώς στην παρούσα στιγμή.


Η ίδια μας η επίγνωση από μόνη της, είναι αγνή και καλή.
Το μόνο πρόβλημα είναι, πως είμαστε παγιδευμένοι στα πάνω
και στα κάτω της ζωής όπου δεν παίρνουμε τον χρόνο να σταματήσουμε
και να παρατηρήσουμε αυτό που ήδη έχουμε.

.

Compassion is the spontaneous wisdom of the heart.”

«If we could see the whole truth of any situation,
our only response would be of compassion

***************************

«Η συμπόνοια είναι η αυθόρμητη σοφία της καρδιάς.»

«Αν μπορούσαμε να δούμε την πλήρη αλήθεια κάθε κατάστασης,
η μόνη μας αντίδραση θα ήταν η συμπόνοια.
«

Γιογκέι Μινγκιούρ Ρινποσέ

Γεννήθηκε το 1975 στα Ιμαλάια κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ.
Διδάσκει συχνά στην Ευρώπη, Αμερική και Ασία.
Έχει γράψει αρκετά βιβλία.
Κατέχει μια σπάνια ικανότητα να παρουσιάζει την αρχαία σοφία του Θιβέτ
με φρέσκο, ελκυστικό τρόπο..

Symbol of a storm and calm, silence and noise.

.

.

Posted in Διάφορα | 10 Σχόλια

Γούστο – Taste

Practice:
See if you can bring a soft, curious, and even friendly awareness

to feelings of liking and disliking.
Notice any qualities of liking or disliking,
of moving toward some experiences and away from others.

You can even do this with any thoughts or emotions
that may be coming and going in the mind
and body from moment to moment,
whether these thoughts and emotions are pleasant or unpleasant.

************************

Δοκίμασε:
Δες αν μπορείς να φέρεις μια χαλαρή, αξιοπερίεργη ακόμα και φιλική επίγνωση
σε συναισθήματα προτίμησης και αντιπάθειας.
Σημείωσε οποιαδήποτε ποιότητα προτίμησης ή αντιπάθειας,
στην μετακίνηση προς κάποιες εμπειρίες και μακριά από άλλες.

Μπορείς ακόμα να το κάνεις αυτό με οποιεσδήποτε σκέψεις ή συναισθήματα
που μπορούν να έρχονται και να φεύγουν από το νου
και στο σώμα από στιγμή σε στιγμή,
είτε αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα, είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα.

.Do your best to be fully present to your experience of the moment,
of whatever is here in terms of sensations, thoughts, and emotions. 

Notice especially the strong or subtle sense of wanting things
to be different than the way they are.
 
You may notice feelings of grief, irritation, or amusement arise
as you watch this play of judgments and opinions
about what is happening inside and outside you.
Continue to stay present to whatever is here.

Melissa Blacker

*********************************

Κάνε ότι καλύτερο μπορείς για να είσαι εντελώς παρόν στην εμπειρία σου,
εκείνη τη στιγμή, σε οτιδήποτε είναι εκεί σε σχέση με αισθήσεις, σκέψεις και συναισθήματα.

Σημείωσε ειδικά την έντονη ή λεπτή αίσθηση να θέλεις τα πράγματα
να είναι διαφορετικά από τον τρόπο που είναι.


Μπορεί να διακρίνεις να εγείρονται συναισθήματα θλιβερά
, ενοχλητικά ή διασκεδαστικά
καθώς παρακολουθείς αυτό το παιχνίδι επικρίσεων και απόψεων
σε σχέση με ότι συμβαίνει μέσα και έξω από σένα.
Συνέχισε να παραμένεις παρόν σε οτιδήποτε είναι εκεί.

.

Melissa Myozen Blacker teaches Koan practice of asking again and again,
“Who am I?
Every time an answer arises set it aside.
Eventually, answers stops coming, replaced by a feeling of profound wonder.

******************************

Η Μελίσσα Μπλάκερ γεννήθηκε το 1954 στη Βοστόνη Μασσαχουσέτης.
Οι γονείς της ήταν Εβραίοι και από νωρίς δίδαξαν στην κόρη τους την αγάπη για τέχνες,
μουσική και πολιτική.
Είναι δασκάλα Ζεν στο Boundless Way Temple (Mugendo-ji) in Worcester, MA
Έχει εκδώσει τρία βιβλία.

Η Μελίσσα διδάσκει την πρακτική Κόαν
όπου ρωτάς ξανά και ξανά,
«Ποιος/α είμαι;»
Κάθε φορά που εγείρεται μια απάντηση, βάλτε την στην άκρη.
Ενδεχομένως, οι απαντήσεις σταματούν να έρχονται,
και στη θέση τους, γεννιέται μια βαθιά αίσθηση δέους.

PS: See HERE the older post with different editing.
 ΥΓ: Δείτε και ΕΔΩ την παλαιότερη ανάρτηση με διαφορετική επεξεργασία.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Αργότερα! Later!

We have this term that we use “later”.
Its very comfortable, this term “later”.
It’s always gonna be later:
“I’ll get to that later” or
“Death will come later”.
I think it gives us a comfortable distance from this experience
that’s rather mysterious to us.

*******************

Έχουμε αυτόν τον όρο που χρησιμοποιούμε, «αργότερα».
Αυτός ο όρος, «αργότερα» είναι πολύ βολικός.
Πάντα θα είναι αργότερα:
«Θα φτάσω σε αυτό αργότερα» ή
«Ο θάνατος θα έρθει αργότερα».
Νομίζω πως μας δίνει μια βολική απόσταση από αυτή την εμπειρία
που είναι μάλλον μυστηριώδης για μας
.

.

.

People often discover at the time of their death
that they’re much more than the small,
separate self they’ve taken themselves to be.
 
What’s amazing to me is that we take all that we are
and shrink it down to such a small story. 
And then live into that story as if it were true.
At the end of their life,
people realize they were living in too small a story.

*****************************

Οι άνθρωποι συχνά ανακαλύπτουν την ώρα του θανάτου τους
πως είναι πολύ παραπάνω από αυτό το μικρό
ξεχωριστό εγώ που νόμιζαν πως είναι ο εαυτό τους.

Αυτό που μου φαίνεται απίστευτο είναι, πως δεχόμαστε όλα όσα είμαστε
και τα συρρικνώνουμε σε μια πολύ μικρή ιστορία.
Και στη συνέχεια ζούμε μέσα σε αυτή την ιστορία σαν να ήταν αληθινή.
Στο τέλος της ζωής τους, οι άνθρωποι
συνειδητοποιούν πως ζούσαν σε μια πολύ μικρή ιστορία
.

.

.

We have this term that we use “later”.
Its very comfortable, this term “later”.
It’s always gonna be later:
“I’ll get to that later” or
“Death will come later”.
I think it gives us a comfortable distance from this experience
that’s rather mysterious to us.

*******************

Έχουμε αυτόν τον όρο που χρησιμοποιούμε, «αργότερα».
Αυτός ο όρος, «αργότερα» είναι πολύ βολικός.
Πάντα θα είναι αργότερα:
«Θα φτάσω και σε αυτό αργότερα» ή
«Ο θάνατος θα έρθει αργότερα».
Νομίζω πως μας δίνει μια βολική απόσταση από αυτή την εμπειρία
που είναι μάλλον μυστηριώδης για μας
.

.

.
Death is not just happening to us at the end of a long road.
Its always with us.
It’s in the marrow of every passing moment.
I call it “the secret teacher that’s hiding in plain sight” 
that helps us tdiscover really what matters.

Frank Ostaseski 
«What the living can learn from the dying

*************************

Ο θάνατος δεν συμβαίνει απλώς σε μας, στο τέλος ενός μακρύ δρόμου.
Είναι πάντα μαζί μας.
Είναι η ουσία της κάθε στιγμής που περνά.
Την αποκαλώ, «Ο μυστικός δάσκαλος που κρύβεται στην πλήρη θέα»,
αυτό μας βοηθά να ανακαλύψουμε πραγματικά τι έχει σημασία.

Φρανκ Οστασέσκι*
«Τι μπορεί να μάθει ο ζωντανός από αυτόν που πεθαίνει

*Ο Φρανκ Οστασέσκι είναι πνευματικός δάσκαλος που ζει στην Αμερική.
Διοργανώνει εργαστήρια που αποκαλύπτουν τη στάση των ανθρώπων απέναντι στον θάνατο και δίνει έμφαση σε μια προσεκτική προσέγγιση στη φροντίδα του ετοιμοθάνατου.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 25 Σχόλια

Περισσότερο – More

In one very short day, each of us could become more sane, more compassionate,
more tender, more in touch with the dream-like quality of reality.
Or we could bury all these qualities and get more in touch with solid mind,
retreating more into our own cocoon.

***********************

Μέσα σε μια πολύ σύντομη μέρα, ο καθένας μας, μπορεί να γίνει περισσότερο πνευματικά υγιής, περισσότερο συμπονετικός,
περισσότερο τρυφερός, περισσότερο σε επαφή με το όνειρο- όπως είναι η ποιότητα της πραγματικότητας.
Ή μπορούμε να θάψουμε όλες αυτές τις ποιότητες και να αποκτήσουμε περισσότερη επαφή

με τον συμπαγή νου, υποχωρώντας περισσότερο μέσα στο δικό μας κουκούλι.

.

Magic Lotus Flower With Fairy Light Floating On Blue Pond

Every day of your life, every morning of your life, you could ask yourself,
“As I go into this day, what is the most important thing?
What is the best use of this day?”

At my age, it’s kind of scary when I go to bed at night
and I look back at the day, and it seems like it passed in the snap of a finger.
That was a whole day?
What did I do with it?
Did I move any closer to being more compassionate,
loving, and caring — to being fully awake?
Is my mind more open?
What did I actually do?

***********************

Κάθε μέρα της ζωής σου, κάθε πρωί της ζωής σου, μπορείς να ρωτάς τον εαυτό σου:
«Καθώς προχωρώ μέσα σε αυτή την μέρα, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα;
Ποια είναι η καλύτερη αξιοποίηση αυτής της μέρας;»

Στην ηλικία μου, είναι κάπως τρομακτικό όταν πηγαίνω στο κρεββάτι τη νύχτα
και κοιτάζω πίσω την μέρα και να μου φαίνεται σαν να πέρασε αδιάφορα.
Αυτή ήταν μια ολόκληρη μέρα;
Τι έκανα με αυτή;
Μήπως πλησίασα περισσότερο στο να είμαι πιο συμπονετικός,
να αγαπώ και να νοιάζομαι- να είμαι ολοκληρωτικά ξύπνιος;
Είναι ο νους μου πιο ανοιχτός;
Τι έκανα στην πραγματικότητα;

.


I feel how little time there is and how important it is how we spend our time. 
What is the best use of each day of our lives? 
In one very short day, each of us could become more sane, more compassionate,
more tender, more in touch with the dream-like quality of reality.
Or we could bury all these qualities and get more in touch with solid mind,
retreating more into our own cocoon.

Pema Chodron

*****************************

Αισθάνομαι πόσο λίγος χρόνος υπάρχει και πόσο σημαντικό είναι το πώς περνάμε τον χρόνο μας.
Ποια είναι η καλύτερη αξιοποίηση της κάθε μέρας της ζωής μας;
Σε μια πολύ σύντομη μέρα, ο καθένας μας, μπορεί να γίνει περισσότερο εσωτερικά υγιής,
περισσότερο συμπονετικός, περισσότερο τρυφερός,
περισσότερο σε επαφή με το όνειρο- όπως είναι η ποιότητα της πραγματικότητας.
Ή θα μπορούσαμε να θάψουμε όλες αυτές τις ποιότητες και να είμαστε περισσότερο σε επαφή
με τον συμπαγή νου, υποχωρώντας περισσότερο μέσα στο δικό μας κουκούλι.

Πέμα Τσόντρον

Γεννήθηκε το 1936 στην Ν.Υόρκη.
Το 1974 έγινε βουδίστρια μοναχή.
Διδάσκει σε Πανεπιστήμιο του Καναδά και έχει γράψει πολλά βιβλία.

Older posts with texts by Pema Chontron:

Ενέργεια- Energy
https://ainafetst.wordpress.com/2021/03/25/%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-energie/

Ο καλός φίλος – A good friend
https://ainafetst.wordpress.com/2020/10/22/%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8c%cf%82-%cf%86%ce%af%ce%bb%ce%bf%cf%82-a-good-friend/

Αβεβαιότητα- Uncertainty
https://ainafetst.wordpress.com/2020/07/22/%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-uncertainty/

Όσο και… As long as
https://ainafetst.wordpress.com/2020/05/20/%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-as-long-as/

Περί φόβου μικρή ιστορία

.

.

.

Posted in Διάφορα | 28 Σχόλια

Σοφία – Wisdom

I suggest that wisdom is precisely the freedom
to be truly present to what is right in front of you. 
Presence is wisdom!

*********************

Θεωρώ πως η σοφία είναι σαφώς η ελευθερία
να είσαι πραγματικά παρόν σε ότι είναι ακριβώς μπροστά σου.
Το παρόν είναι σοφία!

.

.

Wisdom is not the gathering of more facts and information,
as if that would eventually coalesce into truth.

Wisdom is precisely a different way of seeing and knowing
the “ten thousand things” in a new way.

I suggest that wisdom is precisely the freedom
to be truly present to what is right in front of you. 
Presence is wisdom!

*********************

Σοφία δεν είναι η συλλογή περισσότερων γεγονότων και πληροφοριών,
ώστε αυτό ενδεχομένως να συγχωνευτεί σε αλήθεια.

Η σοφία συγκεκριμένα είναι ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπεις
και να γνωρίζεις τα «δέκα πράγματα» με ένα νέο τρόπο.

Θεωρώ πως η σοφία είναι σαφώς η ελευθερία
να είσαι πραγματικά παρόν σε ότι είναι ακριβώς μπροστά σου.
Το παρόν είναι ελευθερία!

.

.

People who are fully present know how to see fully, rightly, and truthfully. 
Presence is the one thing necessary for wisdom,
and in many ways, it is the hardest thing of all.

Just try to keep,
1) your heart space open,
2) your mind without division or resistance, and
3) your body not somewhere else
— and all at the same time!

**************************

Οι άνθρωποι που είναι εντελώς παρόντες ξέρουν πώς να κοιτάζουν πλήρως, σωστά και αληθινά.
Το παρόν είναι ένα πράγμα που είναι απαραίτητο για την σοφία,
και με πολλούς τρόπους, είναι το δυσκολότερο πράγμα από όλα
.

Απλώς προσπάθησε να κρατήσεις,
1) την καρδιά σου, ανοιχτή,
2) τον νου σου, χωρίς διαίρεση ή αντίσταση και
3) το σώμα σου, όχι κάπου αλλού
– και όλα την ίδια στιγμή!

.

.

Most religions just decided it was easier to believe doctrines
and obey often-arbitrary laws
than the truly converting work of being present.
Those who can be present will know what they need to know,
and in a wisdom way.

Richard Rohr

«The Naked Now,
Learning to See as the Mystics See

*****************************

Οι περισσότεροι θρησκευόμενοι απλώς αποφάσισαν πως ήταν ευκολότερο
να πιστεύουν σε δόγματα και να υπακούουν συχνά αυθαίρετους νόμους
από την αληθινά εμπνευσμένη εργασία, του να είσαι παρόν.
Αυτοί που μπορούν να είναι παρόντες θα ξέρουν αυτό που είναι να ξέρουν
και με έναν σοφό τρόπο.

Richard Rohr
Αμερικανός συγγραφέας και πνευματικός δάσκαλος.
Γεννήθηκε το 1972.

«Το Γυμνό Τώρα,
Μαθαίνοντας να Βλέπεις όπως Βλέπει ο Μυστικιστής.»

.

.

.

Posted in Διάφορα | 25 Σχόλια

Είθε – May

May anxiety never linger about you. 
May your outer dignity mirror an inner dignity of soul. 
Take time to celebrate the quiet miracles that seek no attention. 

************************

Είθε το άγχος ποτέ να μη ξεμείνει πάνω σου.
Είθε η εξωτερική σου αξιοπρέπεια να καθρεφτίζει
την εσωτερική αξιοπρέπεια της ψυχής.
Πάρε χρόνο να δοξάσεις τα γαλήνια θαύματα που δεν αναζητούν την προσοχή.

May you find harmony between your soul and your life.

May the mansion of your soul never become a haunted place.

May you know the eternal longing that lies at the heart of time.

May there be kindness in your gaze when you look within.

May you never place walls between the light and yourself.


May you be set free from the prisons of guilt, fear,
disappointment and despair.

May you allow the wild beauty of the invisible world to gather you,
mind you, and embrace you in belonging.

John O’Donahoe

*************************

Είθε να βρεις αρμονία ανάμεσα στην ψυχή σου και την ζωή σου.

Είθε το αρχοντικό της ψυχής σου, ποτέ να μη γίνει ένα στοιχειωμένο μέρος.

Είθε να γνωρίσεις την αιώνια επιθυμία που βρίσκεται στην καρδιά του χρόνου.

Είθε να υπάρξει καλοσύνη στο ατένισμα όταν κοιτάς μέσα σου.

Είθε ποτέ να μη βάλεις τοίχους ανάμεσα στο φως και τον εαυτό σου.

Είθε να ελευθερωθείς από τις φυλακές της ενοχής, του φόβου,
της απογοήτευσης και της απελπισίας.

Είθε να επιτρέψεις την άγρια ομορφιά του αόρατου κόσμου να σε ωριμάσει,
να σε προσέχει και να αγκαλιάσει το βιος σου.

Τζων Ο’ Ντοναχιού (1956-2008)
Ιρλανδός ποιητής, συγγραφέας.

.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Μόνος – Alone

Most of us realize,
when we are not too scared to look at it,
that we are very lonely people.
We don’t know why or how it happens
,

*********************

Οι περισσότεροι από μας,
όταν δεν είμαστε τόσο πολύ φοβισμένοι για να το κοιτάξουμε,
αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε πολύ μοναχικά άτομα.
Δεν ξέρουμε γιατί και πώς αυτό συμβαίνει,

.

.

but even in our own families, even among our friends,
and even with a boyfriend or girlfriend,
we often feel isolated and lonely.
Even in the most intimate relationship with somebody,
we are thinking about ourselves,
our fears of being abandoned, our insecurities.
The result is even more loneliness,
more dependency on people and things,
and the suffering that comes from all that.

*******************************

...αλλά ακόμα και στις δικές μας οικογένειες,
ακόμα και ανάμεσα στους φίλους μας
ακόμα και με τον ερωτικό-φίλο μας ή την ερωτική-φίλη μας,
συχνά αισθανόμαστε απομονωμένοι και μόνοι.
Ακόμα και στη πιο στενή σχέση με κάποιον,
σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας,
τον φόβο να μας εγκαταλείψουν, τις ανασφάλειες μας.
Το αποτέλεσμα είναι ακόμα μεγαλύτερη μοναξιά,
μεγαλύτερη εξάρτηση από άτομα και πράγματα
και τον πόνο που έρχεται από όλα αυτά.

.


We have made such a habit of all this fear and suffering,
we forget, or have never been taught, that these habits,
biological and cultural as well as personal habits,
can be changed.


It is true we have inherited aggressive survival
and territorial instincts from our ancestors,
the animals we once were;
but our brains also have the intelligence to decide
when those are appropriate and when to change our behavior…

********************************

Έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει όλο αυτόν το φόβο και πόνο,
που ξεχνάμε ή ποτέ δεν μας είπαν, πως αυτές οι συνήθειες,
βιολογικές και πολιτιστικές όπως και οι προσωπικές συνήθειες
μπορούν να αλλάξουν
.

Είναι αλήθεια ότι έχουμε κληρονομήσει την επιθετική επιβίωση
και τα εδαφικά ένστικτα από τους προγόνους μας,
τα ζώα που κάποτε υπήρξαμε,
αλλά οι εγκέφαλοι μας έχουν όμως την νοημοσύνη να αποφασίσουν
πότε αυτά αρμόζουν και πότε να αλλάξουμε την στάση μας.
..

.

.

If you don’t understand your own thinking,
whatever you do think has little meaning.
Without knowledge of your own biases
and the impediments of bio-logical or personal prejudice,
without understanding your fears, your hurt, your anger,
without the ability to see through and beyond them,
all your thinking, all your relationships will be fogged or skewed.
After all, self-knowledge is the basis for relationship.”

J. Krishnamurti

***************************

Αν δεν κατανοείς τον δικό σου τρόπο σκέψης,
ότι και να σκεφτείς δεν έχει πολύ σημασία.
Χωρίς τη γνώση των δικών σου, τάσεων
και τα εμπόδια των βίο-λογικών ή των προσωπικών σου προκαταλήψεων,
χωρίς να κατανοήσεις τους φόβους σου, τις πληγές σου, τον θυμό σου,
χωρίς την ικανότητα να δεις μέσα και πέρα από αυτά,
όλη η σκέψη σου, όλες οι σχέσεις σου, θα θολώσουν ή θα διαστρεβλωθούν.
Τελικά, η αυτογνωσία είναι η βάση για την σχέση.«

Τζ. Κρισναμούρτι

.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 24 Σχόλια

Κανάλια – Channels


We have the seed of everything in us,
and we have to seize the situation in our hand,
to recover our own sovereignty.

*********************

Έχουμε μέσα μας, τον σπόρο των πάντων
και πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας,
για να ανακτήσουμε την δικιά μας κυριαρχία.


Recently, one friend asked me,
“How can I force myself to smile when I am filled with sorrow?
It isn’t natural.”

I told her she must be able to smile to her sorrow,
because we are more than our sorrow.
A human being is like a television set with millions of channels.

If we turn the Buddha on, we are the Buddha.
If we turn sorrow on then we are sorrow.
If we turn a smile on, we really are the smile. 
We can not let just one channel dominate us.

Thich Nhat Hanh

*************************

Πρόσφατα, μια φίλη με ρώτησε:
«Πώς μπορώ να εξαναγκάσω τον εαυτό μου να χαμογελάσει
όταν είμαι γεμάτη θλίψη; Δεν είναι φυσικό.»

Της είπα πως πρέπει να είναι ικανή να χαμογελάσει στη θλίψη της,
γιατί είμαστε παραπάνω από την θλίψη μας.
Ένα ανθρώπινο πλάσμα είναι σαν την τηλεόραση ρυθμισμένη με χιλιάδες κανάλια.

Αν γυρίσουμε πάνω στον Βούδα, είμαστε ο Βούδας.
Αν γυρίσουμε στη θλίψη, είμαστε η θλίψη.
Αν γυρίσουμε στο χαμόγελο, πραγματικά είμαστε το χαμόγελο.
Δεν μπορούμε απλώς να αφήσουμε ένα κανάλι να μας κυριεύσει.

Τικ Νατ Χαν

Ο Thích Nhất Hạnh είναι Βιετναμέζος Βουδιστής μοναχός Thiền,
ακτιβιστής της ειρήνης και ιδρυτής της παράδοσης του Plum Village,
ιστορικά αναγνωρισμένος ως η κύρια έμπνευση για τον αφοσιωμένο Βουδισμό. 

.

.

We have the seed of everything in us,
and we have to seize the situation in our hand,
to recover our own sovereignty.

**************************

Έχουμε μέσα μας, τον σπόρο των πάντων
και πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας,
για να ανακτήσουμε την δικιά μας κυριαρχία.


Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Λυπάμαι – Regret

“I don’t regret for a single moment having lived for pleasure.
I did it to the full, as one should do everything that one does.
There was no pleasure I did not experience.”
― Oscar Wilde

“The past could always be annihilated.
Regret, denial, or forgetfulness could do that.
But the future was inevitable.”
― Oscar Wilde

***********************

«Δεν λυπάμαι ούτε για μια στιγμή που έζησα για την ευχαρίστηση.
Το έκανα στο έπακρο, όπως κάποιος θα έπρεπε να κάνει σε κάθε τι που κάνει.
Δεν υπήρξε ευχαρίστηση που δεν είχα την εμπειρία της.»
Όσκαρ Ουάιλντ

«Το παρελθόν θα μπορούσε να είναι πάντα καταστροφικό.
Το να λυπάσαι, το να αρνείσαι ή το να αμελείς, θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
Αλλά το μέλλον ήταν αναπόφευκτο.»
Όσκαρ Ουάιλντ

“My dad used to say that living with regrets
was like driving a car that only moved in reverse.”
―Joddy Picoult 

“Regret is counterproductive.
It’s looking back on a past that you can’t change.
Questioning things as they occur can prevent regret in the future.”

― Colleen Hoover

“People always say in the end you only regret
the choices you didn’t make,
but I really think you also regret the choices
you were foolish enough to make.”
― Melizena

*************************

«Ο πατέρας μου, συνήθιζε να λέει πως το να ζεις και να λυπάσαι
ήταν σαν να οδηγείς ένα αυτοκίνητο που κινείται μόνο με όπισθεν.»
Joddy Picoult

«Το να μετανιώνεις είναι αντιπαραγωγικό.
Είναι σαν να κοιτάς πίσω ένα παρελθόν που δεν μπορείς να αλλάξεις.
Το να αναρωτιέσαι για πράγματα καθώς εκδηλώνονται
μπορεί να εμποδίσει το να λυπάσαι στο μέλλον.»

Colleen Hoover

«Ο κόσμος λέει πως πάντα στο τέλος λυπάσαι μόνο
για επιλογές που δεν έκανες,
αλλά πραγματικά νομίζω πως επίσης λυπάσαι για τις επιλογές
που έκανες πολύ ανόητα.»

 Melizena

.

“Four things do not come back: the spoken word, the sped arrow, the past life,
and the neglected opportunity.”
― Ted Chiang

“No amount of guilt can change the past and no amount of worrying can change the future”
― Umar ibn Al-Khattab

“Do not feel sad for your tears as rocks never regret the waterfalls.”
― Munia Khan

*******************************

«Τέσσερα πράγματα δεν γυρίζουν πίσω: Η λέξη που πρόφερες, η ταχύτητα του βέλους,
η περασμένη ζωή και η παραμελημένη ευκαιρία.»

Ted Chiang

«Καμιά ποσότητα ενοχής δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν και καμιά ποσότητα ανησυχίας
δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον
.
 Umar ibn Al-Khattab

«Μην αισθάνεσαι λυπημένος για τα δάκρυα σου,
όπως τα βράχια ποτέ δεν λυπούνται τους καταρράκτες.»

Munia Khan

“If past is written with memories of regret & sorrows.
Then close the book.”
― Bilal Ahmad Arsalan

“Practice the pause. Pause before judging. Pause before assuming. Pause before accusing.
Pause whenever you’re about to react harshly
and you’ll avoid doing and saying things you’ll later regret.”
― Lori Deschene

Let’s not worry. It’s too late now. It will always be too late, fortunately!”
Albert Camus

******************************

«Αν το παρελθόν είναι γραμμένο με αναμνήσεις μετάνοιας & λύπης,
τότε κλείσε το βιβλίο.
«
― Bilal Ahmad Arsalan

«Να εξασκηθείς στη παύση. Κάνε μια παύση πριν κρίνεις. Κάνε μια παύση πριν παραδεχτείς.
Κάνε μια παύση πριν κατηγορήσεις. Κάνε μια παύση οποτεδήποτε ετοιμάζεσαι να αντιδράσεις έντονα
και θα αποφύγεις να κάνεις και να πεις πράγματα που θα μετανιώσεις αργότερα.»

― Lori Deschene

«Ας μην ανησυχούμε. Είναι πολύ αργά τώρα. Πάντα θα είναι πολύ αργά, δυστυχώς!»
-Αlbert Camus

.

Posted in Διάφορα | 31 Σχόλια

Προστασία – Shelter

We need to return to the solitude within,
to find again the dream that lies at the hearth of the soul.

***********************

Χρειαζόμαστε να επιστρέψουμε στην μοναξιά μέσα μας,
να ανακαλύψουμε πάλι το όνειρο που βρίσκεται στην εστία της ψυχής.

.


We need to feel the dream with the wonder of a child
approaching a threshold of discovery.
The false burdens fall away.
We come into rhythm with ourselves.

 If you live the life you love,
you will receive shelter and blessings.

The divine has such passionate creativity and instinct
for the fully inhabited life.

John O’Donoghue

********************************

Χρειαζόμαστε να αισθανθούμε το όνειρο με την απορία ενός παιδιού
που πλησιάζει το κατώφλι μιας ανακάλυψης.
Τα ψεύτικα φορτία εξαφανίζονται.
Ξαναβρίσκουμε τον ρυθμό με τον εαυτό μας
.

Αν ζεις την ζωή που αγαπάς,
θα δεχτείς προστασία και ευλογία.

Το θείο περιέχει τόση ένθερμη δημιουργικότητα και ένστικτο
για μια πλήρη και γεμάτη ζωή.

Τζον Ο’Ντονό (1956-2008)

Ο John O’Donohue ήταν Ιρλανδός ποιητής, συγγραφέας, ιερέας και φιλόσοφος.
Ήταν ιθαγενής ομιλητής της Ιρλανδίας και ως συγγραφέας είναι πιο γνωστός για τη διάδοση της κελτικής πνευματικότητας.

.


“Keep something beautiful in your heart
to survive difficult times and enjoy good times.”

“Love opens the door of ancient recognition.
You enter. You come home to each other at last.
As Euripides said, ‘Two friends, one soul.‘”

John O’Donoghue

****************************

«Κράτα κάτι όμορφο στη καρδιά σου
για να επιβιώσεις σε δύσκολους καιρούς
και να χαρείς τις καλές μέρες.»

«Η αγάπη ανοίγει την πόρτα της αρχαίας αναγνώρισης.
Μπαίνεις. Επιστρέφει επιτέλους ο ένας στο σπίτι του άλλου.
Όπως λέει ο Ευριπίδης, «Δυο φίλοι, μια ψυχή.»

Τζον Ο’Ντονό

.

.Posted in Διάφορα | 19 Σχόλια

Παρουσία- Presence

The power for creating a better future
is contained in the present moment:
You create a good future by creating a good present.

*******************************

Η δύναμη για να δημιουργήσεις ένα καλύτερο μέλλον
βρίσκεται στη παρούσα στιγμή:
Δημιουργείς ένα καλό μέλλον δημιουργώντας ένα καλό παρόν.

.

Συνειδητοποίησε βαθιά
πως η παρούσα στιγμή
είναι μόνο ότι έχεις.

************************

Suffering begins when you mentally label a situation as bad.

That causes an emotional contraction.

When you let it be, without naming it, enormous power is available to you.

The contraction cuts you off from that power, the power of life itself.

Eckhart Tolle

****************************************

Ο πόνος ξεκινά όταν νοερά χαρακτηρίζεις μια κατάσταση ως κακή.

Αυτό δημιουργεί μια συναισθηματική σύσπαση.

‘Όταν την αφήνεις να υπάρχει, χωρίς να την ονομάζεις, μια τεράστια δύναμη,
είναι διαθέσιμη σε σένα.

Η σύσπαση σε αποκόπτει από αυτή την δύναμη, την δύναμη της ίδιας της ζωής.

Έκχαρτ Τόλλε

.

The past has no power over the present moment.”

***************************

«Το παρελθόν δεν έχει καμιά δύναμη πάνω στη παρούσα στιγμή.»

.

.

.

Posted in Διάφορα | 23 Σχόλια

Ανικανοποίητο- Discontent

«As I was saying if the young have not
that revolutionary discontent, they are already old;
and the old are those who were once discontented,
but have settled back
.

*********************

Όπως έλεγα, αν οι νέοι δεν έχουν
αυτό το επαναστατικό ανικανοποίητο, είναι ήδη γέροι
και γέροι είναι αυτοί που ήταν κάποτε ανικανοποίητοι,
αλλά έκαναν πίσω.

They want security, they want permanency,
either in their jobs or in their souls.
They want certainty in ideas,
in relationship, or in property.


If in you, who are young,
there is a spirit of inquiry which makes you
want the truth of anything,
of any political action whether of the left or of the right,
and if you are not bound by tradition,
then you will be the regenerators of the world,
the creators of a new civilization, a new culture.

But, like the rest of us, like the past generation,
young people also want security, certainty.
They want jobs, they want food, clothing and shelter,
they don’t want to disagree with their parents
because it means going against society.
Therefore, they fall in line,
they accept the authority of older people.

***************************

Θέλουν ασφάλεια, θέλουν μονιμότητα,
είτε στις δουλειές τους, είτε στη ψυχή τους.
Θέλουν σιγουριά στις ιδέες,
στις σχέσεις ή στην ιδιοκτησία.

Αν μέσα σας εσείς που είστε νέοι,
υπάρχει ένα πνεύμα έρευνας που σας κάνει
να θέλετε την αλήθεια οποιουδήποτε πράγματος,
οποιασδήποτε πολιτικής πράξης είτε είναι της αριστεράς είτε της δεξιάς,
και αν δεν έχετε περιοριστεί από την παράδοση,
τότε θα είστε οι αναμορφωτές του κόσμου,
οι δημιουργοί ενός νέου πολιτισμού, μιας νέας κουλτούρας
.

Αλλά, όπως οι υπόλοιποι από μας, όπως η περασμένη γενιά,
οι νέοι άνθρωποι θέλουν επίσης ασφάλεια, σιγουριά.
Θέλουν δουλειές, θέλουν φαγητό, ρούχα και προστασία,
δεν θέλουν να διαφωνήσουν με τους γονείς τους
γιατί αυτό σημαίνει πως θα πάνε ενάντια στην κοινωνία.
Επομένως, ακολουθούν την ίδια γραμμή,
δέχονται την εξουσία των μεγαλυτέρων ανθρώπων.

.

.

Surely, what is essential for the old
and for the young is to live fully, completely.
But you see, there are very few people who want to live completely.
To live fully and completely,
there must be freedom, not an acceptance of authority;
and there can be freedom only when there is virtue.
Virtue is not imitation; virtue is creative living.
That is, creativeness comes through the freedom which virtue brings;
and virtue is not to be cultivated,
it does not come through practice or at the end of your life.

Either you are virtuous and free now, or you are not.
And to find out why you are not free,
you must have discontent, you must have the intention the drive,
the energy to enquire;
but you dissipate that energy sexually,
or through shouting political slogans, waving flags,
merely imitating, or passing examinations for a better job.»

Jiddu Krishnamurti
4th Public Talk, Bangalore, India, 1984
The Collected Works of J. Krishnamurti, Vol. V. p. 34 – 35

**********************************

Σίγουρα, αυτό που είναι σημαντικό για τους μεγαλύτερους
και για τους νέους, είναι να ζήσει κανείς πλήρως, ολοκληρωτικά.
Για να ζήσετε πλήρως και ολοκληρωτικά,
πρέπει να υπάρχει ελευθερία, όχι την αποδοχή της εξουσίας
και μπορεί να υπάρξει ελευθερία μόνο όταν υπάρχει αρετή.
Αρετή δεν είναι η μίμηση, αρετή είναι η δημιουργική ζωή.
Δηλαδή, η δημιουργικότητα γεννιέται μέσα από την ελευθερία
που φέρνει η αρετή και η αρετή δεν καλλιεργείται,
δεν εμφανίζεται μέσα από την πρακτική ή στο τέλος της ζωής σας.

Είτε είστε ενάρετοι και ελεύθεροι τώρα ή δεν είστε.
Και για να ανακαλύψετε γιατί δεν είστε ελεύθεροι,
πρέπει να είστε ανικανοποίητοι, πρέπει να έχετε την πρόθεση,
την παρόρμηση, την ενέργεια να ερευνήσετε,
αλλά εσείς σκορπάτε αυτή την ενέργεια σεξουαλικά
ή φωνάζοντας πολιτικά συνθήματα, κουνώντας σημαίες,
απλώς αντιγράφετε ή περνάτε εξετάσεις για μια καλύτερη δουλειά.»

Τζίντου Κρισναμούρτι
4η ομιλία, Μπανγκαλόρε, Ινδίες, 1984

.

.

.

.

Posted in Διάφορα | 25 Σχόλια

Διαχωρίζω – Separate

Let things be just as they are!

********************

Αφήστε τα πράγματα να είναι έτσι όπως είναι!

The heart is just the heart;
thoughts and feelings are just thoughts and feelings. 
Let things be just as they are! 

Let form be just form, let sound be just sound,
let thought be just thought….
If we think and feel in this way,
then there is detachment and separateness.
Our thoughts and feelings will be on one side
and our heart will be on the other.
Just like oil and water
– they are in the same bottle but they are separate.

Ajahn Chah, 
«Food for the Heart«

*******************************

Η καρδιά είναι απλώς η καρδιά,
οι σκέψεις και τα συναισθήματα είναι απλώς σκέψεις και συναισθήματα.
Άσε τα πράγματα να είναι έτσι όπως είναι!


Άσε την μορφή να είναι μορφή, άσε τον ήχο να είναι απλώς ήχος,
άσε την σκέψη να είναι απλώς σκέψη….
Αν σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε με αυτό τον τρόπο,
τότε υπάρχει αποδέσμευση και διαχωρισμός.
Οι σκέψεις και τα συναισθήματα μας, θα είναι από μια πλευρά
και η καρδιά μας, θα είναι από την άλλη.
Ακριβώς όπως το λάδι και το νερό.

There are two kinds of suffering.
There is the suffering you run away from,
which follows you everywhere.
And there is the suffering you face directly,
and so become free
.

Happiness and suffering do not depend on being poor or rich,
they depend on having the right or wrong understanding in our mind.

*****************************

Υπάρχουν δυο είδη πόνου.
Υπάρχει ο πόνος από τον οποίο φεύγεις μακριά,
και που σε ακολουθεί παντού.
Και υπάρχει ο πόνος που αντιμετωπίζεις κατ’ ευθεία
και έτσι είσαι ελεύθερος.

Η ευτυχία και ο πόνος δεν εξαρτώνται το αν είσαι πλούσιος ή φτωχός,
εξαρτώνται αν έχεις τη σωστή ή τη λανθασμένη κατανόηση στο νου σου.

Ajahn Chah

.

Posted in Διάφορα | 22 Σχόλια

Επικοινωνία – Communion

«So ask yourself, if I may request you, to find out for yourself
whether you are in communion with anything:
whether you are in communion with a tree.
Have you ever been in communion with a tree?

****************************

«Έτσι ρωτήστε τον εαυτό σας, αν μπορώ να σας ζητήσω,
να ανακαλύψετε για τον εαυτό σας
κατά πόσο είστε σε επικοινωνία με οτιδήποτε:
κατά πόσο είστε σε επικοινωνία με ένα δέντρο.
Έχετε ποτέ έρθει σε επικοινωνία με ένα δέντρο;

So the first thing one has to realize is to find out
what is the total action which will not create contradiction
at any level of one’s existence,
what it is to be in communion, communion with yourself,
not with the higher self, not with the Atman, God, and all that,
but to be actually in contact with yourself,
with your greed, envy, ambition, brutality, deception,
and then from there move.


Then you will find out for yourself – find out;
not be told, which has no meaning –  
-that there is a total action only when there is complete silence
of the mind from which there is action.

********************************

Έτσι το πρώτο πράγμα που κανείς πρέπει να αντιληφθεί είναι να ανακαλύψει
ποια είναι η ολοκληρωτική πράξη που δεν δημιουργεί αντίφαση
σε κανένα επίπεδο την ζωής σου,
τι σημαίνει να είσαι σε επικοινωνία, επικοινωνία με τον εαυτό σου,
όχι με τον ανώτερο εαυτό, όχι με το Άτμαν, Θεό και όλα αυτά,
αλλά να είσαι πραγματικά σε επαφή με τον εαυτό σου,
με την αλαζονεία σου, την ζήλια, φιλοδοξία, βία, απογοήτευση
και τότε από εκεί να κινηθείς.

Τότε θα ανακαλύψεις για τον εαυτό σου – ανακαλύπτεις,
δεν σου το λένε, κάτι που δεν έχει νόημα
-ότι υπάρχει ολοκληρωμένη δράση μόνο όταν υπάρχει απόλυτη σιωπή
του νου από όπου υπάρχει δράση.


You know, in the case of most of us, the mind is noisy,
everlastingly chattering to itself, soliloquizing or chattering about something,
or trying to talk to itself, to convince itself of something; it is always moving, noisy. 
And from that noise, we act.
Any action born of noise produces more noise, more confusion.
But if you have observed and learned what it means to communicate,
the difficulty of communication, the non-verbalization of the mind
– that is, that communicates and receives communication
– then, as life is a movement, you will, in your action,
move on naturally, freely, easily, without any effort, to that state of communion.

************************************

Ξέρετε, συνήθως των περισσοτέρων από μας, ο νους είναι θορυβώδης ασταμάτητα φλυαρεί με τον εαυτό του, μονολογεί ή φλυαρεί για κάτι ή προσπαθεί
να μιλήσει στον εαυτό του, να πείσει τον εαυτό του για κάτι, πάντα κινείται, θορυβώδης.
Και από αυτόν τον θόρυβο δρούμε.
Οποιαδήποτε πράξη που γεννιέται από θόρυβο
δημιουργεί περισσότερο θόρυβο, μεγαλύτερη σύγχυση.
Αλλά αν έχετε παρατηρήσει και μάθει τι σημαίνει να επικοινωνείς
την δυσκολία της επικοινωνίας, την μη λεκτική έκφραση του νου
– δηλαδή, αυτό που επικοινωνεί και λαμβάνει επικοινωνία
– τότε, όπως η ζωή είναι μια κίνηση, στη δράση σου, θα κινηθείς φυσικά, ελεύθερα,
εύκολα, χωρίς καμιά προσπάθεια, σε αυτή την κατάσταση επικοινωνίας.

And in that state of communion, if you enquire more deeply,
you will find that you are not only in communion with nature,
with the world, with everything about you,
but also in communion with yourself.
To be in communion with yourself means complete silence,
so that the mind can be silently in communion with itself, about everything.
And from there there is total action.
It is only out of emptiness that there is an action which is total and creative

**********************************

Και σε αυτή την κατάσταση επικοινωνίας, αν ερευνήσετε πιο βαθιά,
θα ανακαλύψετε πως όχι μόνο είστε σε επικοινωνία με την φύση,
με τον κόσμο, με τα πάντα σχετικά με σας,
αλλά επίσης σε επικοινωνία με τον εαυτό σας.
Το να είσαι σε επικοινωνία με τον εαυτό σου, σημαίνει πλήρη σιωπή,
έτσι που ο νους να είναι σιωπηλά σε επικοινωνία με τον εαυτό του, για τα πάντα.
Και από εκεί υπάρχει ολοκληρωτική δράση.
Μόνο μέσα από το κενό υπάρχει μια δράση που είναι ολοκληρωτική και δημιουργική.»


J. Krishnamurti

Τζ. Κρισναμούρτι

.

.

.

Posted in Διάφορα | 21 Σχόλια

Ανακάλυψη – Find

Find meaning.
Distinguish melancholy from sadness.

**********************

Να ανακαλύπτεις το νόημα.
Να διακρίνεις την μελαγχολία από την θλίψη.

.


Go out for a walk.
It doesn’t have to be a romantic walk in the park,
spring at its most spectacular moment,
flowers and smells and outstanding poetical imagery
smoothly transferring you into another world.

It doesn’t have to be a walk during which
you’ll have multiple life epiphanies
and discover meanings no other brain ever managed to encounter. 

**********************************************

Πήγαινε έξω για μια βόλτα.
Δεν χρειάζεται να είναι μια ρομαντική βόλτα στο πάρκο,
την άνοιξη στην πιο εκπληκτική της στιγμή,
με λουλούδια και μυρωδιές και η εξέχουσα ποιητική φαντασίωση
γλυκά να σε μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο.

Δεν χρειάζεται να είναι μια βόλτα κατά την διάρκεια της οποίας
θα έχεις πολλαπλές αποκαλύψεις ζωής
και να ανακαλύψεις σημασίες που κανένας άλλος εγκέφαλος
δεν κατάφερε ποτέ να ανακαλύψει.

.

Do not be afraid of spending quality time by yourself.
Find meaning or don’t find meaning
but ‘steal’ some time
and give it freely and exclusively to your own self. 

Opt for privacy and solitude.
That doesn’t make you antisocial
or cause you to reject the rest of the world.

But you need to breathe.

And you need to be.


Albert Camus 1951-1959
«Notebooks»

****************************************

Μη φοβηθείς να ξοδέψεις ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό σου.
Να βρεις νόημα ή να μη βρεις νόημα
αλλά «κλέψε» λίγο χρόνο
και δώσε τον ελεύθερα και αποκλειστικά στον δικό σου εαυτό
.

Διάλεξε την ιδιωτικότητα και την μοναχικότητα.
Αυτό δεν σε καθιστά αντικοινωνικό
ή σε αναγκάζει να απορρίψεις τον υπόλοιπο κόσμο.

Αλλά χρειάζεται να ανασαίνεις.

Και χρειάζεται να υπάρχεις.

Αλβέρτος Καμύ 1951-1959
«Σημειώσεις»

.

.

“I shall tell you a great secret, my friend.
Do not wait for the last judgment,
it takes place every day.»

“Don’t walk behind me, I may not lead.
Don’t walk in front of me, I may not follow.
Just walk beside me and be my friend.”

********************************

«Θα σου πω ένα μεγάλο μυστικό, φίλε μου.
Μη περιμένεις για την τελευταία κρίση,
αυτή συμβαίνει κάθε μέρα.»

«Μη περπατάς πίσω μου, μπορεί να μην οδηγώ.
Μη περπατάς μπροστά μου, μπορεί να μην ακολουθώ.
Απλώς περπάτα πλάι μου και να είσαι φίλος μου.»

Albert Camus

.

.

.

Posted in Διάφορα | 18 Σχόλια