Τα παραγγέλματα!

douris-20aΟ τύπος στη μέση laptop κρατάει, αυτή η ανάρτηση είναι προφητική!

.

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, απ’ την πραγματική τους αρχή, γιατί εδώ πρόκειται για τα Δελφικά Παραγγέλματα που είναι 147!

Τα Δελφικά Παραγγέλματα είναι οι εντολές που άφησαν στους Έλληνες οι σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας. Μια πολύτιμη κληρονομιά γνώσης και σοφίας για τις επερχόμενες γενεές.

.

pitonisa-delfos

 Η ηθική εκπαίδευση και καθοδήγηση των πολιτών ξεκινούσε μεν από τους παιδαγωγούς και παιδοτρίβες στη νεαρή ηλικία, αλλά συνεχιζόταν αργότερα στα μαντεία, τα οποία, εκτός από τους χρησμούς για τα μελλούμενα και τις θελήσεις των θεών, έδιναν και ένα πλήθος ηθικών παραγγελμάτων και προτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα για τα προβλήματα της καθημερινής ζωής.

.

delphi-temple-apollo

Τη πιο σημαντική θέση βέβαια, σε όλα αυτά, την είχε το διάσημο σε όλο τον κόσμο Μαντείο των Δελφών, του οποίου τα ομώνυμα ηθικά παραγγέλματα είχαν καταγραφεί στους τοίχους του Πρόναου του Ναού του Απόλλωνος, στο υπέρθυρο ή ακόμα και σε διάφορες στήλες που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά στις πλευρές του ναού.

.

642059_T1-nkGTJYsc.img

Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα, ήταν λιτά αποφθέγματα με ελάχιστες λέξεις και ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας:

Τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον Πιττακό τον Μυτιληναίο, τον Βία τον Πρηνεύ, τον Σόλωνα τον Αθηναίο, τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο, τον Περίανδρο τον Κορίνθιο και τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.

.

9d3ee-delfikes-entoles-h-klhronomia-twn-ellhnwn-2

Στο αέτωμα του ναού δέσποζαν τα τρία σπουδαιότερα Δελφικά Παραγγέλματα, τα οποία εύκολα μπορούσε να διακρίνει ο επισκέπτης όταν τα πλησίαζε:

 • Κάτω αριστερά το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ (να γνωρίσεις τον εαυτό σου).
 • Κάτω δεξιά το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (να κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγοντας την υπερβολή).
 • Ανάμεσά τους, στη κορυφή, το περίφημο «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Ε» (ή ΕΙ), για το οποίο ο ιερέας των Δελφών Πλούταρχος έγραψε ολόκληρη πραγματεία («Περί τού έν Δελφοίς Ε»), προσπαθώντας να ερμηνεύσει τη σημασία του.

 

image001.
Το Δελφικό Έψιλον ή Τρίαιχμο.

«Το γράμμα Έψιλον ως σύμβολο σχετίζεται άμεσα με την Δελφική Ηλιακή μυσταγωγία, την μύηση του ανθρώπου στο ΦΩΣ.
Η τοποθέτηση του στο αέτωμα του Δελφικού Ναού του ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ δηλώνει την αέναη σχέση του με το Φως, την τελείωση και ως εκ τούτου σαν Έψιλον υποδηλώνεται ο Φωτεινός.
Το γράμμα Ε ως αριθμός συμβολίζεται με τον αριθμό 5. Τα 4 κοσμογονικά στοιχεία της Γής, του Αέρα, του Νερού και του Πυρός με την πεμπτουσία του Ουράνιου Αιθέρα. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τον Άνθρωπο.
ΤoΕ (ΕΨΙΛΟΝ) βρισκόταν στην κορυφή τού Αετώματος τού Ναού τού Απόλλωνος στους Δελφούς, αντίκρυ σε όποιον πλησίαζε την κεντρική, ανατολική Πύλη του, πάντοτε συνοδευόμενο από το ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ στην κάτω αριστερή γωνία και το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ στην κάτω δεξιά τού ιδίου Αετώματος».
(Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ).

.

Δελφικά-490x202
 • Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό.
 • Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.
 • Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.
 • Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
 • Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλλεσαι για το δίκαιο.
 • Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις.
 • Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις.
 • Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.
 • Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.
 • Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.
 • Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.
 • Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου.
 • Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι.
 • Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία.
 • Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.
 • Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία.
 • Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα.
 • Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.
 • Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.
 • Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.
 • Εχθρούς αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.
 • Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής.
 • Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.
 • Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη.
 • Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.
 • Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις.
 • Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο.
 • Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη.
 • Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες.
 • Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.
 • Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.
 • Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο.
 • Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.
 • Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος.
 • Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.
 • Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση.
 • Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις.
 • Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
 • Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
 • Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος.
 • Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη.
 • Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
 • Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα.
 • Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.
 • Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.
 • Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.
 • Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
 • Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.
 • Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευτυχία.
 • Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.
 • Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.
 • Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.
 • Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
 • Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.
 • Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.
 • Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζοντας.
 • Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία.
 • Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.
 • Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους.
 • Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.
 • Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.
 • Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος.
 • Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.
 • Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.
 • Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.
 • Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.
 • Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.
 • Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.
 • Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία.
 • Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.
 • Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.
 • Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα.
 • Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.
 • Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.
 • Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.
 • Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη.
 • Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια.
 • Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
 • Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.
 • Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
 • Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
 • Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.
 • Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
 • Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.
 • Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.
 • Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
 • Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.
 • Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.
 • Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.
 • Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.
 • Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.
 • Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη.
 • Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη.

 .

Νομίζω πως το «Μανθάνων μη κάμνε», (Να μη κουράζεσαι να μαθαίνεις)
για όσους διάβασαν το παραπάνω κείμενο και τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα, είναι η επιβράβευση!

 

 

About Άιναφετς

To Άιναφετς είναι το ανάποδο του ονόματος Στεφανία και μ’ αυτό εμφανίζεται ως “μάγισσα Άιναφετς” σε ιστορίες του “Παραμυθά.
This entry was posted in Διάφορα. Bookmark the permalink.

39 Responses to Τα παραγγέλματα!

 1. Σαν καλή μαθήτρια..χι.χι. διαβασα όλα τα παραγγέλματα… εμαθα για τους αρχαίους προγόνους μας ..και αναρωτήθηκα .. αν τα εφαρμόζαμε όλα αυτά θα ήμασταν καλύτεροι;στα καλύτερα που ξεχώρισα.. ήταν αυτά….(Μανθάνων μη κάμνε) αυτό με αντιπροσωπεύει..πλήρως…χι.χιχ. όπως και το (γήρας προσδέχου..)…Μαγισσούλα μου νά γιατί το λεω οτι όταν ερχομαι εδώ όλο και καινούργια πράγματα μαθαίνω..να είσαι καλά .. και να έχεις ενα όμορφο καλοκαιράκι… και εμεις εδώ πιστές στο…. μπλοκάρισμα…χι.χι…δύο επισκέψεις μαζί τις έκανα…αυτα κανω οταν αργώ..χι.χιχ φιλακιαααααααα!!!:) 🙂

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Και σ’ εμένα αρέσει να μαθαίνω και κάθε φορά που ανακαλύπτω κάτι να το μοιράζομαι με τους φίλους μου!
   Μη νομίζεις πως έχω κι εγώ χρόνο για πολύ blogging…λίγο και καλό! 😉

   ΑΦιλιά χαλαρά και πάντα χαμογελαστά! 🙂

 2. Ο/Η Fou a Graf λέει:

  Εντυπωσιακή λίστα!!!

 3. Ο/Η ekfrasou λέει:

  Στεφανια μου γλυκιά καλημέρα!
  Διδακτική θα έλεγα η ανάρτησή σου!
  Προσωπικά έμαθα πάρα πολλά σήμερα απο αυτή!
  Μου αρέσουν η ιστορία και οι παραδόσεις μας!

  Φιλάκια πολλά!

 4. Ο/Η Maria Fe λέει:

  Πολυ ενδιαφερουσα αναρτηση,,,
  Μαθαμε κατι παραπανω για την παραδοση μας 🙂

 5. Ο/Η Hengeo λέει:

  Πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση!
  Εμένα προσωπικά πιο πολυ από όλα μου αρέσει το ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ 😉
  Πολλά ΑΦ!

 6. Ο/Η Lysippe λέει:

  Ο συμπυκνωμένος πλούτος που μας φύλαξες για «επιδόρπιο» ήταν το καλύτερό μου σημείο.
  Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, σ’ ευχαριστούμε.
  ΑΦ, Στεφανία μου!!! :))

 7. Ο/Η oneiraparamithiou λέει:

  Πολυ ενδιαφέρουσα ανάρτηση…Αν και ημουν καλη στην ιστορία,για να είμαι ειλικρινής μαγισσούλα μου,μού διέφυγαν όλες αυτές οι πληροφορίες…Κάτι που μου φάνηκε αστείο, είναι που κάποιες βασικές «έννοιες» επαναλαμβάνονται, να τις εμπεδώσει ο επισκέπτης (όπως στα ψυχομετρικά τεστ των συνεντευξεων που σε ρωτάνε το ίδιο πράγμα με 100 διαφορετικές ερωτήσεις ένα πράγμα!! :)).κατι που μου φάνηκε περίεργο-γιατι… «να μην πιστεύεις στην τύχη»;δεν πίστευαν σε αυτήν οι αρχαίοι;θα μου πεις αν κάτι θεωρούνταν τυχαίο (και ουχί μοιραίο, τι νοημα θα είχαν οι χρησμοί;) χιχιχι…Αφιλακια γλυκα!!! :))

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Σιγά Παραμυθού μου, να καθόντουσαν στο σχολείο να μας μάθουν τέτοιες λεπτομέρειες!
   Πάντως σου έχω ένα ερώτημα και μια και σου αρέσει και η ανάλυση για άκου:
   Βασικά μου έκανε εντύπωση που στα 147 παραγγέλματα δεν αναφέρουν πουθενά τη μοιχεία (όπως πχ στις 10 εντολές-παραγγέλματα του Μωυσή), φυσικά ξέρουμε πως τη γυναίκα την είχαν για αναπαραγωγή χμ! αλλά!!! 😉
   Ούτε η ίδια πιστεύω στη τύχη, νομίζω πως όλα γίνονται για κάποιο σκοπό!

   ΑΦ! και περιμένω ανάλυση! 🙂

   • Ο/Η oneiraparamithiou λέει:

    Τι να πω,ίσως να θεωρείτο αυτονόητο το θέμα της απαγορευμενης μοιχείας (;), ή επειδή οι ιέρειες στα ιερά ήταν γνωστό ότι κάλυπταν κι άλλες απο τις ανάγκες των επισκεπτών κάθε φορά (σε ορισμένα απο τα ιερά τουλάχιστον, απο όσο θυμάμαι, φιλόλογος δεν είμαι :)) ) μήπως δεν θα είχε νόημα ένα τέτοιο παράγγελμα…

    Τι λες και συ; Φιλάκια γλυκα-καλε βροχή στο βουνό, εδώ κάτω απλα φυσάει… :))

    • Ο/Η Άιναφετς λέει:

     Χμ! τι να πω, ο Παραμυθοσύντροφος, λέει, πως τα Δελφικά παραγγέλματα δινόντουσαν και στα δυο φύλλα και πως το «θέμα» είναι πολύ μεταγενέστερο και έχει σχέση με τη Χριστιανική θρησκεία όπου ο γάμος θεωρείται ιερός… εμένα πάντως μου φαίνεται, πως οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι που έβγαλαν και τα 147 ηθικά παραγγέλματα δεν θεωρούσαν το θέμα μοιχεία «άξιον λόγου» !
     Και πάλι πουθενά δεν λένε να μη λες ψέματα, δλδ «Ομίλει την Αλήθεια»…
     Α! το θέμα θέλει ψάξιμο!!!.. θα το ψάξω και θα επανέλθω! 😉

     ΑΦ! απ΄ το συννεφιασμένο ακόμα βουνό… που δεν λέει να βρέξει, να μη ποτίσω! 🙂

     • Ο/Η Άιναφετς λέει:

      Α! απέδωσε η έρευνα μερί μοιχείας στην Αρχαία Ελλάδα και αυτό χάρη στο internet! 😉
      Η μοιχεία στην αρχαιότητα, ήταν μεγάλο παράπτωμα μόνο για τις γυναίκες (μοιχαλίδες) και αυτό γιατί στην απόλυτα ανδροκρατούμενη πολιτεία ο άνδρας έπρεπε να ξέρει ποιανού είναι το παιδί… και ο άνδρας όταν έκανε τα «δικά» του, έπρεπε απλά να είναι διακριτικός… όπως και τώρα! 😉
      Ο Δημοσθένης έλεγε:
      «Εμείς οι άνδρες έχουμε τις παλλακίδες για την καθημερινή φροντίδα του σώματος, τις εταίρες για την ηδονήν και τις νόμιμες συζύγους για να γεννούν παιδιά και να φροντίζουν το σπίτι»…. άρα σωστή η δική μου ερμηνεία!!! 😆

      ΑΦ! δεν βρέχει… πάω για πότισμα! 🙂

      • Ο/Η oneiraparamithiou λέει:

       Απαντώ μόλις τώρα μαγισσούλα μου γιατι έλειπα μερικές μερούλες και στις διακοπές απεχω απο υπολογιστές και κινητά…πατάω πραγματικα το διακόπτη στο off για να κανω…διακοπές!! Μάλιστα…χμ μια χαρα ήταν βολεμένοι οι αρχαίοι, όλα υπέρ των αντρών, …μου αρέσει που τις νόμιμες τις είχαν για να βάζει το κοτόπουλο στο φουρνο και το παιδι στον άλλο «φουρνο»… :)) Αφιλακια γλυκα!

 8. Ο/Η Σούλη λέει:

  Εξαιρετική η ανάρτηση! Χωρίς περιττά λόγια, εξαιρετική. Και η ανάρτηση και η επισύναψη.
  Να είσαι καλά, και .. καλημέρα από τη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη.
  ΑΦιλιά!
  Φρίντα

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Χαίρομαι Φρίντα μου που σου άρεσε ή ανάρτηση και ξανάρθες να σχολιάσεις, να είσαι και εσύ καλά! 😉

   ΑΦιλιά απ’ το ΒΑ βουνό της Αττικής που εύχομαι να ξεσπάσει καμιά μπόρα, ν’ αποφύγω τα ποτίσματα! 🙂

 9. Ο/Η aristea k λέει:

  Να ζω, να αγαπώ και να μαθαίνω είναι το δικό μου παράγγελμα Στεφανία μου!!!
  Υπέροχη ανάρτηση !
  Σε ευχαριστούμε!
  Φιλάκια καρδιάς! ♥

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Ναι Αριστέα μου, όλα τα παραγγέλματα είναι καλά…αλλά αν η καρδιά μας είναι κλειστή, (και σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας) δεν αγαπάμε, τότε και η μάθηση μας είναι άχρηστη και όλα τ’ άλλα περνούν σε δεύτερη μοίρα! 😉

   ΑΦιλιά καρδιάς και ελπίζω να ξεκουράζεσαι… (πάω να σε τσεκάρω!) χαχαχα! 🙂

 10. Ο/Η dodo λέει:

  Πολύτιμος ο κατάλογος- ευχαριστώ!

 11. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Αξιοθαύμαστη η λιτότητα των προγόνων μας… με δυο λεξούλες τα είπαν όλα! 😉

  Αχ! που πήγε όλη αυτή η σοφία;

  ΑΦιλιά… πολύτιμη η παρουσία σου! 🙂

 12. Ο/Η Zeta λέει:

  Πόσο ενδιαφέρουσα ανάρτηση!!! Είναι φανταστικό πόσο επίκαιρα είναι πάντα τα λόγια των αρχαίων Ελλήνων.
  Πιστεύω πως λίγο πολύ, όλες οι γενιές Ελλήνων έχουμε στο αίμα μας τον σπόρο της φιλοσοφίας (άλλο που τις περισσότερες φορές μένει ακαλλιέργητος). Βοηθάει το ελληνικό φως!

  Υ.Γ. Δεν είναι θλιβερό που στα σύγχρονα σχολεία διδάσκονται 10άδες μαθήματα και λείπει το σημαντικότερο… το ήθος;

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Τα λόγια Αλήθειας, είναι πάντα επίκαιρα Ζέτα μου, έχεις απόλυτο δίκαιο, μόνο που αν δεν γίνουν πράξη στη καθημερινή μας ζωή, είναι άχρηστα… είναι αμπελοφιλοσοφίες…λόγια του αέρα…
   Ο Έλληνας σίγουρα έχει το σπόρο μέσα του, μόνο που για να βλαστήσει και ν’ ανθίσει αυτός ο σπόρος, θέλει πολύ δουλειά και λίγοι είναι αυτοί που έχουν την εσωτερική δύναμη να σπείρουν και να καλλιεργήσουν τέτοιους σπόρους! 😉
   Α! το ήθος, θα μπορούσε να διδαχθεί στα σχολεία μέσα από όμορφες ιστορίες ή από μύθους για να μη γίνει και αυτό ένα βαρετό μάθημα, όπως όλα τα υπόλοιπα!

   ΑΦιλιά και καλό μας Σαββατοκύριακο… χαλαρό! 🙂

 13. Ο/Η astria λέει:

  Είχα περάσει και χθες, και κάθισα πολλή ώρα. Εξαιρετική ανάρτηση και πολύ ενδιαφέρουσα! Ευχαριστούμε για τον κόπο!
  Και βέβαια διάβασα όλα τα παραγγέλματα. Η σοφία στην απλότητα,, στα λίγα, όμως σημαντικά,
  Συμπτωματικά πριν λίγες μέρες διάβαζα ένα βιβλίο για τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, και αύριο έχω προγραμματίσει να δω τον Προμηθέα Δεσμώτη στην Επίδαυρο. Μα δεν είναι τυχαίο τελικά ότι αυτός ο ηλιόλουστος τόπος είναι γεμάτος από αληθινό Φως διάχυτο παντού στις γραφές, να μαρτυρά την αλήθεια τ’ ουρανού. . Και πονάει πολύ μαγισσούλα, ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα ωραία και σοφά, να αγνοούνται, ή συστηματικά να άποκρύπτονται, ή και με μανία να πολεμούνται και παράλληλα να συμβαίνουν γύρω μας, εδώ (αλλά και παντού), τόσα από τα σκοτεινά και τα χθόνια…
  Λοιπόν, όπως λέει και ο Καβάφης: «Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των
  ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.»
  Αφιλάκια πολλά πολλά και καλό Σ/Κ : )

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Θέλω να ξέρεις αστεράκι μου, πως πολύ χαίρομαι όταν οι αναρτήσεις μου, ενδιαφέρουν πραγματικά και πάνω απ΄ όλα όταν δίνουν χαρά!
   (Νομίζω πως και σ’ αυτό συμπλέουμε!) 😉
   Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ που δεν είπαν οι σοφοί μας πρόγονοι … αλλά βλέπεις το πάθος για το χρήμα, ο ανταγωνισμός, το πάθος για εξουσία, για αναγνώριση, όλη αυτή η εγωκεντρική ενασχόληση, μας απέκοψε απ’ το ήθος, την ΑΡΕΤΗ όπως την εννόησαν και οι φιλόσοφοι μας!

   Τι όμορφα που θα πας στη Επίδαυρο και ελπίζω να μας κάνεις και μια ανάρτηση, σαν αυτές…ξέρεις τώρα! 😉

   ΑΦιλιά με πολύ αγάπη! 🙂

 14. Ο/Η kat. λέει:

  και εγώ τα διάβασα όλα και μπορώ να πω πως εντυπωσιάστηκα. ελάχιστα από αυτά ήξερα..
  πλέον δεν ξέρω ποιο μου άρεσε περισσότερο.. μάλλον το τελευταίο! Τελεύτα άλυπος.

 15. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Χαίρομαι κατ’ αρχάς που είσαι πάλι κοντά μας!
  Και φυσικά χαίρομαι που κατάφερες να τα διαβάσεις όλα… ομολογώ πως είχα μια ανησυχία για το…μακρινάρι και το κουραστικό τής ανάρτησης (με τα λιτά 147 παραγγέλματα! ) 😉
  Το δε όντος εξαιρετικό, «Τελεύτα άλυπος» κατά τη γνώμη μου, περιέχει όλα τα προηγούμενα, ίσως γι αυτό και είναι τελευταίο… για να φτάσεις στο τέλος της ζωής σου και να πεθάνεις χωρίς να είσαι λυπημένος, σίγουρα υπονοεί πως έζησες ενάρετα και το «γνώθι σαυτόν» υπήρξε σε όλη σου η ζωή το κύριο μέλημα σου!

  Απαπαπα! πάλι στην αμπελοφιλοσοφία το ρίξαμε… με τέτοια ζέστη! 😆

  ΑΦιλιά και καλά να περνάτε και τα τρία σας! 🙂

 16. Ο/Η χρηχα λέει:

  Καλησπέρα αγαπητή….

  Όλα τα παραγγέλματα ήταν απολαυστικά……δεν μπορώ ίσως να ξεχωρίσω κανένα, όλα πολύτιμα…..(εκτός ίσως από το τελευταίο , όπως λέτε κι εσείς πιο πάνω μετην ΚΑΤ…..)

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Καλημέρα αγαπητέ…
   Ή όπως θα έλεγε ίσως ο γιος σου: «Τελεύτα χαμογελώντας (δεν γράφω μειδιάζοντας!) γιατί το «μειδίαμα» στην εποχή μας, έχει χάσει και αυτό την πραγματική του σημασία! 😉

   ΑΦιλιά και καλή Κυριακή (να τελειώσει επί τέλους το ποδόσφαιρο και να περάσει το τηλεκοντρόλ στα χέρια της γυναίκας, όπως άκουσα κάπου και μου άρεσε!!! 🙂

 17. Έχουμε μια βαριά κληρονομιά, απ’ τα Ορφικά κείμενα ως τα πιο σύγχρονα κείμενα των φιλοσόφων μας, αλλά μας λείπει η συνείδηση και η παιδεία. Απ’ τα Δελφικά Παραγγέλματα, φοβάμαι ότι κανένα δεν τηρείται πια.
  Τις προάλλες μιλούσα μ’ έναν συνάδερφο Ινδό, που με ρώταγε πώς πάμε με την κρίση στην Ελλάδα κι απορημένη τον ρώτησα πώς ξέρει τι γίνεται στη χώρα μου. «Μα έχω διδαχθεί αρχαία ελληνικά στο πανεπιστήμιο και την Ελλάδα την λατρεύω» μου είπε και με άφησε σύξυλη.
  Είναι απ’ τις φορές που φουσκώνω από υπερηφάνεια αλλά και θλίβομαι για την κατάντια της εγχώριας παιδείας μας.
  Στεφανία μου πολύ συγκινητική η ανάρτησή σου! «Να μην ξεχνάμε τη ρίζα μας», είναι το πιο επιτακτικό παράγγελμα της εποχής μας.
  Φιλιά πολλά σου στέλνω !

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Πω πω, τι ντροπή, να μας βάζουν τα γυαλιά οι ξένοι… 😦
   Όταν σπούδαζα στη Γαλλία το 70% των Γάλλων είχαν διδαχτεί τα Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο και εδώ θέλουν να τα καταργήσουν, άσε τα Greeklish που γράφουν και μιλούν μια μεγάλη μερίδα νέων! φρίκη! 😉

   ΑΦιλιά και να έχεις μια χαλαρή και ευχάριστη Κυριακή! 🙂

 18. Ο/Η Thalassenia λέει:

  Ο αγαπημένος κατάλογος του παππού που ήθελα να ανεβάσω όσο ζούσε…….ακόμα δεν το έχω κάνει.
  Με συγκίνησες!

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Γι αυτό και ο παππούς σου αγαπημένη θαλασσένια, υπήρξε σοφός, ήξερε να τιμά τους προγόνους του!
   Ανέβασε την… τίμησε τον!

   ΑΦιλιά από το συννεφιασμένο βουνό μου! (Η Σκιάθος αργεί…) 🙂

 19. Είμαι σε ύψιστο βαθμό εντυπωσιασμένος! Υπάρχουν αυτές – ας τις πούμε- συμβουλές στην κουλτούρα μας κι εμείς τις αγνοούμε παντελώς; (εκτός από ελάχιστες). Λυπούμαι που θα το πω αλλά οι 10 εντολές που μαθαίνουμε απ έξω είναι τόσο πτωχές ….. Τι να πω . Ευχαριστώ Στεφανία μου που μας τις έφερες εδώ. Βλέπεις ακολουθώ το : «Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.» ΥΠΕΡΟΧΟ!!!!!!

 20. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Εντυπωσιασμένη είμαι και η ίδια Χριστόφορε που στο σχολείο ποτέ δεν μας έδωσαν να διαβάσουμε τα Δελφικά Παραγγέλματα που υπήρξαν η βάση της εκπαίδευσης εκείνης της εποχής!
  Ευτυχώς που εμείς δεν κουραζόμαστε να διαβάζουμε παρόμοιες αναρτήσεις! 😉

  ΑΦιλιά και καλή μας βδομάδα! 🙂

 21. Τέλεια αποθησαύριση! Ευχαριστούμε , Στεφανία μας :]]]]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.