Αποκάλυψη – Revelation

«In relationship,
the primary cause of friction is oneself:
the self that is the center of unified craving.

***********

Στις σχέσεις,
η πρωταρχική αιτία της σύγκρουσης είναι ο εαυτός:
Ο εαυτός που είναι το κέντρο μιας ολικής λαχτάρας.

«In relationship,
the primary cause of friction is oneself:
the self that is the center of unified craving.

If we can realize that it is not how another acts
that is of primary importance,
but how each one of us acts and reacts,
and that if that reaction and action can be fundamentally,
deeply understood—then relationship
will undergo a deep and radical change.

**********************

Στις σχέσεις,
η πρωταρχική αιτία της σύγκρουσης είναι ο εαυτός:
Ο εαυτός που είναι το κέντρο μιας ενοποιημένης λαχτάρας.

Αν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι πώς δρα ένας άλλος
αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας
αλλά πώς ο καθένας από μας δρα και αντιδρά
και αν αυτή η αντίδραση και δράση μπορούν βασικά,
βαθιά να κατανοηθούν – τότε η σχέση
θα περάσει από μια βαθιά και ριζική αλλαγή.

In this relationship with another,
there is not only the physical problem
but also that of thought and feeling on all levels,
and one can be harmonious with another
only when one is harmonious integrally in oneself.

In relationship the important thing to bear in mind
is not the other but oneself, which does not mean
that one must isolate oneself,
but understand deeply in oneself
the cause of conflict and sorrow.
So long as we depend on another for our psychological wellbeing
—intellectually or emotionally—that dependence
must inevitably create fear from which arises sorrow.

*************************

Σε αυτή τη σχέση με τον άλλο,
δεν υπάρχει μόνο το σωματικό πρόβλημα
αλλά επίσης αυτό της σκέψης και των συναισθημάτων σε όλα τα επίπεδα
και μπορεί κάποιος να βρίσκεται σε αρμονία με τον άλλο
μόνο αν κάποιος είναι σε πλήρη αρμονία με τον εαυτό του.

Στις σχέσεις το σημαντικό πράγμα που πρέπει κρατά κανείς στον νου του
δεν είναι ο άλλος αλλά ο ίδιος, που δεν σημαίνει
πως κανείς πρέπει να απομονώσει τον εαυτό του,
αλλά να κατανοήσει βαθιά μέσα του
την αιτία της σύγκρουσης και της θλίψης.
Όσο εξαρτιόμαστε από τον άλλο για την ψυχολογική μας ευημερία
– διανοητικά και συναισθηματικά- αυτή η εξάρτηση
πρέπει αναπόφευκτα να δημιουργήσει φόβο από όπου πηγάζει η θλίψη.

To understand the complexity of relationship
there must be thoughtful patience and earnestness.
Relationship is a process of self-revelation
in which one discovers the hidden causes of sorrow.

This self-revelation is only possible in relationship.


I am laying emphasis on relationship
because in comprehending deeply its complexity,
we are creating an understanding that transcends reason and emotion.

***********************

Για να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα της σχέσης
πρέπει να υπάρξει βαθυστόχαστη υπομονή και ευσυνειδησία.
Οι σχέσεις είναι μια διαδικασία αυτό-αποκάλυψης
στις οποίες ο καθένας ανακαλύπτει τις κρυμμένες αιτίες της θλίψης.

Αυτή η αυτό-αποκάλυψη είναι πιθανή μόνο στις σχέσεις.


Βάζω έμφαση στις σχέσεις
γιατί κατανοώντας βαθιά την πολυπλοκότητα τους,
δημιουργούμε μια κατανόηση που υπερβαίνει την λογική και το συναίσθημα.


If we base our understanding merely on reason
then there is isolation, pride, and lack of love in it,
and if we base our understanding merely on emotion,
then there is no depth in it; there is only a sentimentality
that soon evaporates, and no love.


From this understanding only can there be completeness of action.
This understanding is impersonal and cannot be destroyed.
It is no longer at the behest of time.


If we cannot bring forth understanding
from the everyday problems of greed and of our relationship,
then to seek such understanding and love
in other realms of consciousness is to live in ignorance and illusion.»

Απόσπασμα από «Πάνω στη Σχέση»
Τζ. Κρισναμούρτι

*******************

Αν βασίσουμε την κατανόηση μας, απλά στη λογική
τότε θα υπάρξει απομόνωση, υπερηφάνεια και έλειψε αγάπης σε αυτό,
και αν βασίσουμε την κατανόηση μας απλά στο συναίσθημα,
τότε δεν θα υπάρξει βάθος σε αυτό, υπάρχει μόνο ένας συναισθηματισμός
που σύντομα εξανεμίζεται και όχι αγάπη.


Μόνο από αυτή την κατανόηση μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη δράση.
Αυτή η κατανόηση είναι απρόσωπη και δεν μπορεί να καταστραφεί.
Δεν ανήκει πλέον στην εντολή του χρόνου.


Αν δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη κατανόηση
από τα καθημερινά προβλήματα αλαζονείας και από τις σχέσεις μας,
τότε το να αναζητήσουμε παρόμοια κατανόηση και αγάπη

σε άλλη σφαίρα συνειδητότητας, σημαίνει πως ζούμε στην άγνοια και στην ψευδαίσθηση

Excerpt from «On Relationship»
J. Krishnamurti

.

.

.

About Άιναφετς

To Άιναφετς είναι το ανάποδο του ονόματος Στεφανία και μ’ αυτό εμφανίζεται ως “μάγισσα Άιναφετς” σε ιστορίες του “Παραμυθά.
This entry was posted in Διάφορα. Bookmark the permalink.

23 Responses to Αποκάλυψη – Revelation

 1. Ο/Η Giannis Pit λέει:

  Πολύ σοφή αναφορά αγαπημένη μου Στεφανία.
  Αν προσέξουμε καλά τις τριβές σε μια σχέση και πώς αυτές εκδηλώνονται, (οι σχέσεις των παιδιών μας είναι ένα καλό πεδίο παρατήρησης), θα δούμε ότι το επίκεντρο ξεκινάει να είμαστε εμείς. Ο εαυτός μας. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η τριβή, η τυχούσα ρήξη, προκαλείται, μονομερώς από εμάς, ναι; Για να είμαστε εξηγημένοι. Ευθύνη έχει και το «εγώ» του άλλου στη σχέση μας. Έτσι διαλεκτικά συγχέονται τα «εγώ» για να δώσουν την πρώτη φωτιά σε μια συνύπαρξη.
  Στη συνέχεια ισχύουν όσα, με σοφία, αναφέρεις καλή μου φίλη.
  Την καλησπέρα μου με αγάπη.
  Beaucoup de bisous.

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Καλησπέρα mon cher Gianni! 🙂
   Λες να έρθει μια μέρα που θα σχολιάζουμε μεταξύ μας, στα Γαλλικά; 😛

   Όλα μας τα προβλήματα έχουν την ρίζα τους στο «εγώ» σ’ αυτόν τον εαυτούλη που νομίζει πως είναι το κέντρο της γης και πως όλα μπορούν έτσι να του συγχωρηθούν! 😉

   Σε τίποτα και για τίποτα ποτέ δεν φταίει ο άλλος γιατί ακόμα και το χειρότερο έγκλημα να έχει διαπράξει εις βάρος μας, είτε εμείς του το έχουμε επιτρέψει είτε το έχουμε ανεχτεί! 😉
   Ο άλλος είναι αυτός που είναι και καλά θα κάνουμε να τον δεχτούμε έτσι όπως είναι γιατί μέσα από τις σχέσεις μας, μαθαίνουμε για τον εαυτό μας, δλδ πώς φερόμαστε, πώς αντιδράμε, πώς αξιολογούμε κλπ! 🙂
   «Οι σχέσεις είναι μια διαδικασία αυτό-αποκάλυψης»…

   ΑΦιλιά ανεμοδαρμένα αλλά πάντα με αγάπη και κατανόηση! ❤

 2. Ο/Η ANNA Flo λέει:

  Συμφωνώ απόλυτα!! Πάντα ο εαυτός μας είναι το θέμα.Τον κάνουμε κέντρο της γης αλλά δεν τον μαθαίνουμε. Να ξέρουμε το πώς και το γιατί στις σχέσεις μας ειδικά, πώς εμείς φερόμαστε και πώς δεχόμαστε να μας φέρονται. Ωραίο θέμα Στεφανία μου
  Καλό Σ/Κο να έχεις
  Τα φιλιά μου

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Όταν αναφερόμαστε στον εαυτό μας, Άννα μου, συνήθως εννοούμε τον εαυτούλη το εγωκεντρικό εγώ, γιατί ο Εαυτός μας, είναι καθαρός, αγνός και συνδεδεμένος με την καρδιά και αυτόν φέρουμε όταν γεννιόμαστε, αργότερα (μετά τα 7) αυτός δεν χάνεται μεν αλλά βρίσκεται καλά κρυμμένος και θέλει δουλειά…»γνώθι σαυτόν»! 😉

   «Οι σχέσεις είναι μια διαδικασία αυτό-αποκάλυψης
   Αυτή η αυτό-αποκάλυψη είναι πιθανή μόνο στις σχέσεις.»

   Καλό φωτεινό και δημιουργικό Σ/Κ με τρυφερά ΑΦιλιά αγάπης! ❤

 3. Ο/Η roula1smaragdenia λέει:

  Σε αυτή τη σχέση με τον άλλο,
  δεν υπάρχει μόνο το σωματικό πρόβλημα
  αλλά επίσης αυτό της σκέψης και των συναισθημάτων σε όλα τα επίπεδα
  και μπορεί κάποιος να βρίσκεται σε αρμονία με τον άλλο
  μόνο αν κάποιος είναι σε πλήρη αρμονία με τον εαυτό του.

  Πόση σοφία κρύβουν τα λόγια αυτά φιλενάδα! Αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, πρέπει να αποδεχτούμε πως όλα ξεκινάνε από εμάς και καταλήγουν σε εμάς!!
  Είμαστε συνέχεια μέσα σε σχέσεις και όπως λες, ο άλλος είναι αυτός που είναι,
  εμείς πρέπει να το αποδεχτούμε και να εναρμονιστούμε στα εμείς μας!
  Θέμα για μελέτη πάλι φιλενάδα να είσαι καλά την αγάπη μου πάντα 🧡😊
  Καλό μήνα!! φιλιάααα!!😘

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Έτσι ακριβώς Ρούλα μου, όλα από μας ξεκινούν και όλα σε μας επιστρέφουν! 🙂
   Με τα χρόνια μαθαίνουμε να αποδεχόμαστε τον άλλο έτσι όπως είναι και να μη προσπαθούμε να τον αλλάξουμε! 😉

   Το κλειδί όπως τόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει εδώ, είναι να είμαστε παρόντες για να λειτουργήσει η επίγνωση, η κατανόηση, η συμπόνοια και η αγάπη μέσα και γύρω μας! 🙂

   Πολύ σοφία και απλότητα κρύβουν τα λόγια του Κρισναμούρτι και στο χέρι του καθενός είναι να τα κάνουμε πράξη! 🙂

   Καλό χαμογελαστό μήνα θα ευχηθώ με πολλά πολλά καλοκαιρινά ΑΦιλιά αγάπης! ❤

 4. Ο/Η Marina Tsardakli λέει:

  Για εμένα το σημαντικό, είναι να κατανοήσει και να αγαπήσει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτό του. Όταν αυτό συμβεί, θα βρει το μέτρο μέσα του, ώστε ούτε εγωιστικά να φέρεται, ούτε όμως να επιτρέπει να καταπατηθεί ή να θυματοποιηθεί.
  Κάθε σχέση είναι άλλωστε αμφίδρομη.
  Και όλα τα προβλήματα ξεκινούν από εμάς. Γιατί πολλές φορές δημιουργούμε προσδοκίες (λάθος μας) που εντέλει δεν επαληθεύονται και αυτό δημιουργεί εντάσεις! Γιατί παρασυρόμαστε, από άλλες σχέσεις, στις οποίες όμως βλέπουμε μόνο ένα κομμάτι τους και άρα κακώς παρασυρόμαστε ή απλά γιατί έχουμε στο μυαλό μας κάτι τέλειο που τελικά δεν βλέπουμε να ζούμε.
  Για εμένα το κλειδί είναι να είμαστε αληθινοί, δοτικοί, επικοινωνιακοί και δεχτική στην εμπειρία που είναι η σχέση. Όπως αναφέρει και ο Κρισναμούρτι, «οι σχέσεις είναι μια διαδικασία αυτό-αποκάλυψης». Είναι χαρά λοιπόν να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και πόσα άλλα μέσα από μια σχέση.
  Και ακόμα και αν τελειώσει (ότι σχέση και αν είναι αυτή) σε αφήνει λίγο σοφότερο. Και αυτό είναι ευλογία.
  Ωραία τροφή για σκέψη μας έδωσες μαγισσούλα μου.
  Σε φιλώ γλυκά.
  Καλό Σαββατοκύριακο!

 5. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Καμιά σχέση Μαρινάκι μου, δεν τελειώνει πραγματικά, πρώτα γιατί μαθαίνουμε για μας και δεύτερο η εμπειρία που αποκομίζουμε όσο και αν έχουμε απογοητευτεί, είναι πλούτος καρδιάς! 😉

  Σωστά:
  «Για εμένα το κλειδί είναι να είμαστε αληθινοί, δοτικοί, επικοινωνιακοί και δεκτικοί στην εμπειρία που είναι η σχέση. Όπως αναφέρει και ο Κρισναμούρτι, «οι σχέσεις είναι μια διαδικασία αυτό-αποκάλυψης». Είναι χαρά λοιπόν να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και πόσα άλλα μέσα από μια σχέση.» 🙂

  Με αγάπη και κατανόηση εύχομαι να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με πολλά ΑΦλιά καρδιάς! ❤

 6. Ο/Η Αννίκα λέει:

  Θα έλεγα πως κάποιες φορές, σε μια έκρηξη αρνητικών συναισθημάτων, υπερισχύει το ¨εγώ¨ με αποτέλεσμα μια εγωκεντρική, εγωιστική στάση του ¨σκοτίστηκα τι θα πει ο άλλος¨ Ασφαλώς οι σχέσεις μας δεν εξαρτώνται από την έγκριση των άλλων, αλλά σχέση που δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, είναι μια λάθος σχέση. Είναι μια υπερφίαλη, ψεύτικη σχέση που ζητά μόνο επιβεβαίωση για να νιώσουμε καλά, που σημαίνει πως δεν έχουμε αυτοπεποίθηση, που σημαίνει επίσης δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Ο σεβασμός είναι το κλειδί για να χτίσουμε μια υγιή σχέση, καθώς θα πρέπει να θέσουμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια όρια για να μην αναγκαστούμε να συγκρουστούμε. Το πιο σημαντικό, να είσαι ο εαυτός σου και ποτέ να μην προσπαθείς να γίνεις ένας άλλος.
  Με προβλημάτισε Στεφανία μου καθώς κάθε σκέψη σκόνταφτε στο «ναι μεν…..αλλά»
  Να είσαι ο εαυτός σου! Ναι! Με τι κόστος; Ακόμη κι αν τα «πρέπει» έχουν πια περιοριστεί (λόγω ηλικίας) τα θέλω διεκδικούν ένα μεγάλο κομμάτι απ’ τη ζωή μας. Κι όχι πάντα για μας. Για τους αγαπημένους μας!
  Σε φιλώ με γλυκές ευχές για καλό μήνα και καλό καλοκαίρι!

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Αγαπημένη Αννίκα, πώς καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου! 🙂
   Είμαστε καλοί άνθρωποι μόνο που το έχουμε ξεχάσει, αυτό στα παιδιά λειτουργεί μέχρι τα 7 τους και εμείς ως ενήλικοι σ’ αυτή τη ζωή καλούμαστε να το θυμηθούμε! 😉
   Όλοι μας μεγαλώνοντας έχουμε αναπτύξει ένα εγώ που καμιά σχέση δεν έχει με τον αληθινό μας Εαυτό. Το εγώ είναι που δεν μας αφήνει να έχουμε πραγματικές σχέσεις κατανόησης, συμπόνοιας και αγάπης με τον άλλο.
   Ο Εαυτός μας, είναι αυτή η φωνούλα, αυτή η διαίσθηση που μας καθοδηγεί και πηγάζει κατ’ευθεία από την καρδιά, ενώ το εγώ ακούει τον εγκέφαλο, το παρελθόν και είναι πάντα εγωκεντρικό! 😉
   Μόνο αν τα «έχουμε» καλά με τον Εαυτό μας, μπορούμε να έχουμε σωστές σχέσεις με τον συνάνθρωπο μας και να παραμερίσουμε όλα τα πρέπει που μια ζωή φορτωθήκαμε λόγο εκπαίδευσης…
   Αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, έτσι όπως είναι και αν κάτι σε μας, δεν μας αρέσει στο χέρι μας είναι να το αλλάξουμε, τον άλλο τον αποδεχόμαστε έτσι όπως είναι όσο δύσκολο και αυτό φαντάζει! 😉

   Να ευχηθώ ένα φωτεινό μήνα με αγάπη και σεβασμό προς τον εαυτό μας, όπως και προς τον άλλο και με πολλά γλυκά ΑΦιλιά καρδιάς! ❤

 7. Ο/Η Eleftheria λέει:

  Γνώθι σαυτόν…από αυτό ξεκινούν όλα και σε αυτό καταλήγουν πολλά…
  Κάθε φορά που έρχομαι γεμάτη φεύγω απ’ το σπιτικό σου 🙂 😍
  Kαλό μήνα Στεφανία μου 🙂 🎇
  AΦιλιά πολλά! 💋

 8. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Δυο λέξεις Ελευθερία μου, «γνώθι σαυτόν» που μια ζωή θα μας συντροφεύουν και θα μας δίνουν αυτή την λεπτή ενέργεια αυτογνωσίας! 🙂

  Πολλά τρυφερά και χαμογελαστά ΑΦιλιά αγάπης σας στέλνω με ευχές για έναν καλό μήνα! ❤

 9. Ο/Η rennesense λέει:

  θα συμφωνήσω απόλυτα φυσικά, με όσα σπουδαία και σοφά αναφέρει ο δάσκαλος.

  Οι σχέσεις είναι μια διαδικασία αυτό-αποκάλυψης!
  Μέσα από τις σχέσεις που δημιουργεί ο άνθρωπος, μαθαίνει τον εαυτό του
  . Να έχουμε ως σκέψη όμως ότι δεν  μπορεί να συμβεί σχέση προτού χαθούν τα εγώ.
  Δουλεύοντας με υπομονή τη σχέση με τον εαυτό μας. θα μπορέσουμε να σχετιστούμε με υγιή και ισορροπημένο τρόπο με τους άλλους. Ένα καθρέπτισμα οι σχέσεις, κι αυτό που αποκαλύπτουν είναι οι δικές μας πτυχές του χαρακτήρα μας.

  ( Σύντομη η σημερινή μας καλημέρα Στεφανία μου, αλλά η δουλειά με τρέχει από πρωί- πρωί 🙂 🙂
  Φιλιά πολλά- πολλά! ❤

 10. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Μια ζεστή και χαμογελαστή καλημέρα στον βαριά εργαζόμενο πληθυσμό της Ελλάδας! 🙂

  Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να τιθασεύσουμε το εγωκεντρικό μας εγώ και να αφήσουμε να δράσει το εγώ ως πρακτικό εργαλείο και όχημα της καρδούλας! 😉
  Πολλά όμως θα μας αποκαλυφθούν με την παρατήρηση των σχέσεων μας με τους γύρω όπως και με τον ίδιο μας τον εαυτό! 🙂

  Οι παρακάτω τρεις γραμμούλες σου, λένε πολλά! 😉
  «Δουλεύοντας με υπομονή τη σχέση με τον εαυτό μας. θα μπορέσουμε να σχετιστούμε με υγιή και ισορροπημένο τρόπο με τους άλλους. Ένα καθρέπτισμα οι σχέσεις, κι αυτό που αποκαλύπτουν είναι οι δικές μας πτυχές του χαρακτήρα μας.»

  ΑΦιλιά αγάπης, υπομονής και δύναμης εύχομαι σε όλη την ομάδα! ❤

 11. Ο/Η Μαρία Γ. λέει:

  Αυτό που μας λέει ο Κρισναμούρτι, κάποιοι σοφοί άνθρωποι το κατανοούν και το εφαρμόζουν με την πάροδο του χρόνου. Μεγαλώνοντας, αν είσαι «παρών» όπως υπογραμμίζεις Στεφανία μου, βλέπεις το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις στις σχέσεις σου. Δεν προσπαθείς να αλλάξεις κανέναν. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις αποφάσεις για τον δικό σου εαυτό, και τη δική σου ζωή.
  Καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για τις σοφές παραινέσεις και την όμορφη μουσική.
  Πολλά φιλιά με πολλή αγάπη 🙂

 12. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Το μόνο που χρειαζόμαστε αληθινά Μαρία Γ. μου, είναι επίγνωση γιατί στο εδώ και τώρα μας, θα μας αποκαλυφτούν τα πάντα και τότε είναι στο χέρι μας, να κάνουμε πράξη τις παρατηρήσεις μας! 🙂

  Ναι δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανένα, αυτό που μπορούμε να περιορίσουμε είναι το εγώ μας! 😉

  «Δεν προσπαθείς να αλλάξεις κανέναν. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις αποφάσεις για τον δικό σου εαυτό, και τη δική σου ζωή.» 🙂

  Καλή αποκαλυπτική βδομάδα να έχουμε με πολλά ΑΦιλιά αγάπης και κατανόησης! ❤

 13. Ο/Η Cheryl Petersen λέει:

  Thank you for what I read, thoughts on the ever-revealing understanding of love and truth

 14. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Thank you Cheryl for your visiting! 🙂

  «Relationship is a process of self-revelation
  in which one discovers the hidden causes of sorrow» ❤

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.