Ας ανακαλύψουμε! Let’s find out!


I must come, if I am serious, with a free mind, with a mind that says,
“Let’s find out, for God’s sake”,
not,“I want to add what you are saying to what I already know”.

************************

Πρέπει να έρθω, αν είμαι σοβαρός, μ’ έναν ελεύθερο νου, μ’ ένα νου που λέει:
«Ας ανακαλύψουμε, για το όνομα του Θεού»,
όχι, «Θέλω να προσθέσω σε αυτά που λέτε αυτά που ήδη ξέρω»
.

.

Question:
When I listen to you there is an urgency to change.
When I return home it fades. What am I to do?

Krishnamurti:
Now, what is one to do?

Please let us think out the right answer to this.
What is one to do?

I come to this gathering from a distant place.
It is a lovely day. I have put up a tent and I am really interested.
I have read, not only what the speaker has said, but a great deal besides.
I know the Christian and Buddhist concepts, the Hindu mythology,
and I have also done different forms of meditation,
the T.M., the Tibetan, Hindu and Buddhist.
But I am dissatisfied with all those, so I come here and I listen.

Now am I prepared to listen completely?
I cannot listen completely if I bring all my knowledge here with me.
I cannot listen or learn, or comprehend, completely if I belong to some sect,
if I am attached to one particular concept
and if I also want to add to that what is said here.

I must come, if I am serious, with a free mind, with a mind that says,
“Let’s find out, for God’s sake”,
not,“I want to add what you are saying to what I already know”.

*******************************

Ερώτηση:
Όταν σας ακούω υπάρχει η επιτακτικότητα να αλλάξω.
Όταν γυρίζω σπίτι αυτή χάνεται. Τι να κάνω;

Κρισναμούρτι:
Τώρα, τι μπορεί να κάνει κανείς;
Παρακαλώ ας σκεφτούμε την σωστή απάντηση σε αυτό.
Τι μπορεί να κάνει κανείς;

Έρχομαι σε αυτή την συγκέντρωση από ένα μακρινό μέρος.
Είναι μια όμορφη μέρα. Έχω στήσει μια σκηνή και ενδιαφέρομαι πραγματικά.
Έχω διαβάσει, όχι μόνο τι έχει πει ο ομιλητής, αλλά παράλληλα και πολλά άλλα.
Γνωρίζω τις Χριστιανικές και Βουδιστικές γενικές ιδέες, την Ινδική μυθολογία
και έχω κάνει διάφορα είδη διαλογισμού, το Τ.Μ. το Θιβετανικό, Ινδουιστικό και το Βουδιστικό.
Αλλά είμαι δυσαρεστημένος με όλα αυτά, έτσι έχω έρθει να ακούσ
ω.

Τώρα είμαι άραγε έτοιμος να ακούσω ολοκληρωτικά;
Δεν μπορώ να ακούσω ολοκληρωτικά αν φέρω μαζί μου, εδώ όλη μου την γνώση.
Δεν μπορώ να ακούσω ή να μάθω ή να κατανοήσω ολοκληρωτικά αν ανήκω σε κάποιο δόγμα,
αν είμαι προσκολλημένος σε κάποια ιδέα
και αν επίσης θέλω να προσθέσω σε αυτό που λέγεται εδώ.

Πρέπει να έρθω, αν είμαι σοβαρός, με έναν ελεύθερο νου, μ’ ένα νου που λέει,
«Ας ανακαλύψουμε, για το όνομα του Θεού»,
όχι, «Θέλω να προσθέσω σε αυτά που λέτε αυτό που ήδη ξέρω».

.

.

So what is one’s attitude going to be?
The speaker has been saying constantly: freedom is absolutely necessary.
Psychological freedom first, not the physical freedom which you have in the democratic,
if not in the totalitarian, countries.

Inward freedom can only come about when one understands one’s conditioning,
the conditioning which is both social and cultural, religious, economic and physical.
Can one be free of that – of the psychological conditioning?
Me first, everybody else second!

*****************************

Έτσι ποια πρόκειται να είναι η στάση κάποιου;
Ο ομιλητής έχει επιμείνει λέγοντας: Η ελευθερία είναι εντελώς απαραίτητη.
Ψυχολογική ελευθερία πρώτα, όχι η φυσική ελευθερία που έχετε στην δημοκρατία,
αν όχι στις ολοκληρωτικές, χώρες.

Η εσωτερική ελευθερία μπορεί να υπάρξει όταν κάποιος κατανοεί την διαμόρφωση του,
την διαμόρφωση που είναι και κοινωνική και πολιτιστική, θρησκευτική, οικονομική και σωματική.
Μπορεί κανείς να ελευθερωθεί από αυτό- από την ψυχολογική διαμόρφωση;
Ο ίδιος πρώτα, όλοι οι υπόλοιποι δεύτεροι!

.

.

What is difficult in all this is that we cling to something so deeply
that we are unwilling to let go.
One has studied various things
and one is attracted to a particular psychological school.
One has gone into it, studied it and found out
that there is a great deal in it and one sticks to it.
And then one comes here and listens and adds what one has heard to that.
So it all becomes a melange, a mixture of everything.
Are we not doing that? Our minds become very confused.
And for the time being when you are here
that confusion is somewhat pushed away or diminished,
but when you leave, it is back again.

Can one be aware of this confusion,
not only while you are here but when you are at home
– that is much more important?»

J. Krishnamurti
2nd September 1980
Brockwood Park

«The Urgency to Change»

*************************

Αυτό που είναι δύσκολο σε όλο αυτό είναι πως προσκολλόμαστε σε κάτι
τόσο βαθιά που είμαστε απρόθυμοι να το αφήσουμε.
Κάποιος έχει μελετήσει διάφορα πράγματα
και κάποιος έλκεται από κάποια ειδική ψυχολογική σχολή.
Κάποιος έχει εμβαθύνει σε αυτή, την έχει μελετήσει και έχει ανακαλύψει
πως υπάρχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτή και κανείς κολλά σε αυτή.
Και μετά έρχεται κάποιος εδώ και ακούει και προσθέτει αυτά που έχει ακούσει σε αυτό.
Έτσι όλα γίνονται ένα ανακάτεμα, ένα μείγμα των πάντων.
Δεν το κάνετε αυτό; Ο νους μας γίνεται πολύ μπερδεμένος.
Και όσο διάστημα είστε εδώ αυτή η σύγχυση
κατά κάποιο τρόπο απομακρύνεται ή ελαττώνεται,
αλλά όταν φεύγετε, είναι πάλι πίσω.

Μπορεί κανείς να έχει επίγνωση αυτής της σύγχυσης,
όχι μόνο όταν είστε εδώ αλλά και όταν είστε σπίτι
– αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό;»

Τζ. Κρισναμούρτι
2η Σεπτέμβριος 1980
Μπρόκγουντ Παρκ

«Η αναγκαιότητα της αλλαγής»

– J. Krishnamurti
2nd September 1980
Brockwood Park School

.

.

.

.

About Άιναφετς

To Άιναφετς είναι το ανάποδο του ονόματος Στεφανία και μ’ αυτό εμφανίζεται ως “μάγισσα Άιναφετς” σε ιστορίες του “Παραμυθά.
This entry was posted in Διάφορα. Bookmark the permalink.

23 Responses to Ας ανακαλύψουμε! Let’s find out!

 1. Ο/Η Eleftheria λέει:

  Πολύ ωραία ανάρτηση Στεφανία μου! Ανοιχτό μυαλό, καρδιά επίσης.
  Την καλημέρα μου και Καλή Χρονιά κι από δω 🙂
  Πολλά πολλά ΑΦιλιά!

 2. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Για μένα αυτή η ανάρτηση Ελευθερία μου, μου θύμισε πώς πρέπει να ακούμε! 😉

  Βλέπεις χρόνια τώρα έχουμε γεμίσει το κεφάλι μας, με ιδέες και με απόψεις και αυτό έχει διαμορφώσει τον τρόπο που ακούμε το οτιδήποτε, έτσι το αποτέλεσμα είναι μια νοητική και ψυχολογική σύγχυση! 😛

  ΑΛΛΑ, αν έχουμε επίγνωση αυτής της διαμόρφωσης, έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα προς την ελευθερία και την βαθύτερη κατανόηση! 🙂

  Πολλά πολλά και τα δικά μου ΑΦιλιά! ❤

  ΥΓ: Ρίξε μια ματιά στο link του Brockwood School, εσύ ως εκπαιδευτικός θα ενθουσιαστείς! 🙂

 3. Ο/Η Μαρία Γ. λέει:

  Καλημέρα Στεφανία μου και Χρόνια Πολλά.
  Σήμερα ευχόμαστε Καλή Φώτιση. Πόσα ωραία δένει αυτή η ευχή με το θέμα της ανάρτησής σου!
  Να είσαι καλά.
  Πολλά φιλιά με αγάπη 🙂

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Καλημέρα Μαρία Γ. μου! 🙂
   Πολύ χαίρομαι που η σημερινή φωτεινή ανάρτηση συνέπεσε με των εορτασμό των Φώτων της ορθοδοξίας, γιατί συνήθως κάθε Πέμπτη φροντίζω να βάζω ένα ποστ! 😉

   Εύχομαι να γίνουν με την καρδιά κατανοητά τα παραπάνω για να μπορούμε να πούμε πως τα Φώτα μας βοήθησαν! 🙂

   Μα αγάπη και τα δικά μου ΑΦιλιά! ❤

 4. Καλή χρονιά με υγεία, αξιοπρέπεια, ψυχή βαθιά!

 5. Ο/Η Giannis Pit λέει:

  Καλησπέρα Στεφανία μου. Χρόνια πολλά. Ημέρα γιορτής σήμερα και μάλιστα γιορτής που παραπέμπει στο πνεύμα και στη φώτιση του ανθρώπου. Ομολογώ σήμερα δύσκολο το θέμα σου. Δυσκολεύτηκα να το προσεγγίσω, δεν είναι απλό. Όμως πιστεύω ότι κατάφερα να βγάλω κάποια συμπεράσματα.
  Στέλνω τις ευχές και το ευχαριστώ καλή μου φίλη. Να είσαι καλά.

 6. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Καλησπέρα Γιάννη μου! 🙂

  Αν δοκιμάσουμε να προσεγγίσουμε το παραπάνω θέμα απλά, μπορεί να ανακαλύψουμε πόσο η διαμόρφωση μας, θρησκευτική, κοινωνική, εκπαιδευτική κλπ, μας εμποδίζει να κατανοήσουμε γιατί όταν ακούμε κάτι και λέμε, «Α! πόσο σοφό, στη συνέχεια αδυνατούμε να το κάνουμε πράξη ή αν το κάνουμε, το ξεχνάμε πολύ γρήγορα! 😉

  Νομίζω, πως παρόμοια κείμενα, χρίζουν δεύτερης ανάγνωσης! 🙂

  Ανταποδίδω τις ευχές και στέλνω πολλά ΑΦιλιά καρδιάς! ❤

 7. Ο/Η ANNA Flo λέει:

  Νομίζω ότι »πρέπει να σβήσουμε την κασέτα, ό,τι έχει γραφτεί σ’αυτήν και να ξαναγράψουμε» όλα όσα σοφά μας κάνουν να θέλουμε να αλλάξουμε αλλά τα ξεχνάμε όταν απομακρυνόμαστε.
  Δύσκολη δουλειά να »πετάξεις» από μέσα σου χρόνων πλύση εγκεφάλου, δοξασίες και στάση ζωής που σε οδήγησε να ζεις με έναν Α τρόπο.
  Καλησπέρα Στεφανία μου
  Καλή χρονιά και εδώ στο σπιτικό σου
  Καλή φώτιση αληθινή και ελεύθερη
  Φιλιά πολλά

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Τίποτα δεν σβήνεται Άννα μου, η μνήμη μας, μας είναι χρήσιμη γιατί εκεί βρίσκεται όλη η διαμόρφωση- το υλικό μας, έτσι αναγνωρίζοντας τι κουβαλάμε επίκτητα, μπορούμε να εργαστούμε πάνω σε όλο αυτό, με σκοπό να καταφέρουμε να ακούσουμε «φρέσκα»! 😉

   Τι υπέροχη δουλειά περιμένει όσους αποφασίσουν φέτος να ζήσουν πιο συνειδητά δλδ με πνευματικότητα! 🙂

   Καλή Χρονιά σε όλα τα σπιτικά που δεν το βάζουν κάτω! 🙂

   ΑΦιλιά φωτεινά, αληθινά, ελεύθερα και πάντα με Αγάπη! ❤

 8. Ο/Η Αννίκα λέει:

  Η εσωτερική ελευθερία δεν επιβάλλεται από κανένα. Κανείς δεν θα σου πει πώς να σκέφτεσαι, πώς να αισθάνεσαι και πώς να ενεργείς. Ο έλεγχος της ζωής σου είναι δική σου υπόθεση, αρκεί το μονοπάτι της ελευθερίας να οδηγεί σε καθαρή και γαλήνια σκέψη, μακριά από δογματισμούς και εσωτερικές αμφιβολίες.
  Φωτισμένες ευχές καρδιάς Στεφανία μου!

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Ναι Αννικά μου, έτσι ακριβώς! 🙂

   «Η εσωτερική ελευθερία δεν επιβάλλεται από κανένα. Κανείς δεν θα σου πει πώς να σκέφτεσαι, πώς να αισθάνεσαι και πώς να ενεργείς. Ο έλεγχος της ζωής σου είναι δική σου υπόθεση, αρκεί το μονοπάτι της ελευθερίας να οδηγεί σε καθαρή και γαλήνια σκέψη, μακριά από δογματισμούς και εσωτερικές αμφιβολίες.»

   Όταν κανείς καταφέρει να βρει αυτή την εσωτερική γαλήνη που συνήθως κρατά πολύ λίγο, γιατί το εγώ- εαυτούλης ξέρει πολλά κόλπα να μας κάνει να νομίζουμε πως όλα καλά (βλέπε αλαζονεία), τότε είναι που πρέπει να μη ξεχνάμε να είμαστε ευγνώμονες! 🙂

   Ανταποδίδω με όλη μου την καρδιά τις φωτισμένες ευχές και στέλνω ΑΦιλιά αγάπης! ❤

 9. Ο/Η Marina Tsardakli λέει:

  Νομίζω πως η προσκόλληση σε κάτι, είτε λόγω ανατροφής, είτε λόγω επιθυμίας/αρέσκειας, είναι αναπόφευκτη.
  Παρόλα αυτά όταν κάποιος έχει ανοιχτό νου, για να δεχτεί νέες ιδέες, ανοιχτή καρδιά, για να μπορέσει να εισπράξει από την αλληλεπίδραση, και διάθεση να ακούσει πραγματικά και όχι τυπικά, κάτι πολύ όμορφο μπορεί να προκύψει για την εξέλιξη του ατόμου.
  Καλό βράδυ μαγισσούλα μου.
  Σε φιλώ γλυκά 🙂

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Σωστά πιστεύεις Μαρινάκι μου, πως τα πάντα είναι θέμα ανοιχτής καρδιάς! 🙂

   Να δεχτούμε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι και να το αγαπήσουμε είναι το πρώτο βήμα, έτσι στη συνέχεια θα καταφέρουμε να ανακαλύψουμε πώς η διαμόρφωση μας, μας έχει γεμίσει ιδέες που εμποδίζουν την ελευθερία σκέψης άρα και δράσης! 😉

   ΑΦιλιά με πολλά γλυκά ΑΦιλιά για μια γαλήνια νύχτα! ❤

 10. Ο/Η aristea k λέει:

  ελεύθερος νους / προσκόλληση/ μπερδεμένος νους / επίγνωση της σύγχυσης

  Αυτό είναι το σκονάκι μου, το παίρνω μαζί μου και η ευθύνη μου
  είναι να παρατηρώ…
  Καλή χρονιά, μαγισσούλα μου!

 11. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Καλημέρα Αριστέα μου! 🙂

  Και «ερχόμαστε» στην επίγνωση, επίγνωση, επίγνωση της διαμόρφωσης μας! 😛

  Καλή μας χρονιά με πραγματική ελευθερία! 🙂

  ΑΦιλιά φωτεινά, ηλιόλουστα και πολύ χαμογελαστά! ❤

 12. Ο/Η rennesense λέει:

  Δευτεριάτικη καλημέρα Στεφανία μου! τα γνωστά της WordPress. κι αν δεν σε «εψαχνα» ακόμα θα περίμενα και θα αναρωτιόμουν, πού χάθηκες 🙂

  Υπέροχη- φωτεινή ανάρτηση, ταιριαστή στη μέρα ( Των Φώτων) δημοσίευσής της.
  Ας ανακαλύψουμε λοιπόν..
  Πιστεύω ότι τη στιγμή που ο καθένας έχει επίγνωση της διαμόρφωσης του, από τα επίκτητα, ήδη έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα.
  Με ηρεμία του νου και ανοιχτή καρδιά, με τα σωστά φίλτρα σε ότι εισέρχεται μέσα μας, με τη σωστή επεξεργασία της γνώσης αλλά και των συναισθημάτων μας. οδηγούμαστε σε πιο φωτεινά μονοπάτια.
  Φωτεινό μονοπάτι και η πνευματικότητα.. η οποία δεν είναι ούτε αμνησία, ούτε δογματισμός.
  Η πνευματικότητα δεν σε κάνει κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά ΕΙΣΑΙ.
  Τυχερός κι ευλογημένος όποιος ζει στο χώρο της πνευματικότητας γιατί αφαιρεί από τον νου και την ματιά του κάθε προκατάληψη, στερεότυπο, μόδα, σύστημα, τεχνική.

  Καλή- φωτεινή εβδομάδα Στεφανία μου να έχεις! 🙂 ❤
  Σου στέλνω τα πολλά- πολλά Α (φιλιά)μου ❤

 13. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Δευτεριάτικη καλή μέρα με πολλές ευχές καρδιάς για σύνεση, επίγνωση και με πολύ φως στη ζωή μας! 🙂

  Και εδώ όπως και εσύ πολύ σωστά εντόπισες, η επίγνωση πρωταγωνιστεί! 😉

  Όταν έχεις επίγνωση, που προϋποθέτει πως είσαι όσο πιο συχνά γίνεται στο παρόν μπορείς να διαχειριστείς την διαμόρφωση σου, γιατί όλοι μας είμαστε διαμορφωμένοι από τον τρόπο που μεγαλώσαμε, το πρόβλημα είναι πως δεν το βλέπουμε! 🙂

  Κρατώ για θετική ενέργεια αυτό μας γράφεις:
  «Η πνευματικότητα δεν σε κάνει κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά ΕΙΣΑΙ.
  Τυχερός κι ευλογημένος όποιος ζει στο χώρο της πνευματικότητας γιατί αφαιρεί από τον νου και την ματιά του κάθε προκατάληψη, στερεότυπο, μόδα, σύστημα, τεχνική.»

  Πολλά ΑΦιλιά αγάπης και χαράς σου στέλνω με ευχές και για πολύ υπομονή! ❤

 14. Ο/Η ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗ ΡΟΥΛΑ λέει:

  Το να ανακαλύπτουμε μεγαλώνοντας έστω και αν έχουμε μάθει σε κάποια στερεότυπα αυτό που είναι καλό να κάνουμε φιλενάδα είναι να μην έχουμε παρωπίδες, να μπορούμε να ακούμε και να εξελισσόμεθα, να κρατάμε ότι όμορφο έρχεται και μας μαθαίνει πως μπορούμε να κάνουμε πνευματικά την ζωή μας καλύτερη.
  Ας είναι αυτή η χρονιά που μόλις κάνει τα πρώτα της βήματα, να είναι η χρονιά των ανακαλύψεων γενικά!!!
  Να έχουμε μια όμορφη χρονιά με υγεία πρώτα από όλα και όπως την θέλει ο καθένας μας!!!
  Στέλνω σου μαζί με την αγάπη μου 🧡μια αγκαλιά και φιλιάαα!!🤗

 15. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Καλησπέρα Ρούλα μου! 🙂

  Κατ΄αρχάς χαίρομαι που δεν φαίνεται να δυσκολεύτηκες αυτή τη φορά με την wordpess να αφήσεις σχόλιο, καλό σημάδι! 😉

  Στη συνέχεια για μας τις «μεγαλούτσικες» το να ανακαλύπτουμε πόσες ιδέες κουβαλάμε είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να καταφέρουμε να πετάξουμε ότι μας εμποδίζει να ακούσουμε φρέσκα νέες ιδέες! 😉

  Έχω σαφέστατα την αίσθηση πως αυτή η χρονιά θα είναι βασικά χρονιά αποκαλύψεων γιατί δυο χρόνια τώρα προσπαθούν να μας χώσουν με το ζόρι ιδέες που θα αποκαλυφθούν σύντομα επικίνδυνες- οψόμεθα! 😛

  Κρατώ αγκαλιές και φιλιά και προσθέτω σε αυτά ΑΦιλιά αγάπης! ❤

 16. Όσο κι αν φαντάζει δύσκολο να αποτινάξουμε κοινωνικά στερεότυπα και δογματικές πεποιθήσεις, τουλάχιστον ας τα φέρουμε όλα αυτά στα μέτρα μας κι ας τα διαμορφώσουμε στις προσωπικές μας αξίες. Η εσωτερική ελευθερία είναι το μέγα ζητούμενο, Στεφανία μου. Κι αν είχαμε καταφέρει να την πλησιάσουμε ως ένα βαθμό, η εποχή που διανύουμε είναι ισοπεδωτική για οποιαδήποτε ελευθερία. Δεν το βάζουμε κάτω. Γιατί όπως λες κι εσύ, η χρονιά αυτή θα έχει ανατροπές και αποκαλύψεις.
  Καλή δύναμη σ’ όσα μας περιμένουν και καλή μας φώτιση, Στεφανία μου αγαπημένη!

 17. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Καλησπέρα Μαρία Κ. μου! 🙂

  Έχει παρατηρηθεί πως τα πολιτικοποιημένα άτομα που έχουν διαμορφωθεί από μικρή ηλικία σε κοινωνικά και πολιτικά πρότυπα, τους είναι πολύ πολύ δύσκολο να αποτινάξουν τις πεποιθήσεις τους και να ακούσουν κάτι εκ νέου… γιατί τα «φέρνουν στα μέτρα τους». 😉
  Η διαμόρφωση μας, όμως δεν εμποδίζει κανέναν από το να έχει επίγνωση και να βλέπει καθαρά τα κακώς κείμενα ώστε να μπορεί να δράσει! 😉

  Θα επαναλάβω και ένα αγαπημένο που είπε ο Κρισναμούρτι:
  «Η επίγνωση είναι μια φλόγα που καίει περιορισμούς και προβληματισμούς».

  Ναι, η εποχή είναι ισοπεδωτική μεν αλλά είναι και πρόκληση για τα πνευματικά άτομα να μη το βάζουν κάτω!
  Μη ξεχνάμε επίσης πως η ελευθερία είναι πάνω απ΄ όλα εσωτερική κατάσταση! 🙂

  ΑΦιλιά αγαπημένη μου Μαρία και αυτά φωτεινά και πολύ δυναμικά! ❤

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.