Επικοινωνία – Communion

«So ask yourself, if I may request you, to find out for yourself
whether you are in communion with anything:
whether you are in communion with a tree.
Have you ever been in communion with a tree?

****************************

«Έτσι ρωτήστε τον εαυτό σας, αν μπορώ να σας ζητήσω,
να ανακαλύψετε για τον εαυτό σας
κατά πόσο είστε σε επικοινωνία με οτιδήποτε:
κατά πόσο είστε σε επικοινωνία με ένα δέντρο.
Έχετε ποτέ έρθει σε επικοινωνία με ένα δέντρο;

So the first thing one has to realize is to find out
what is the total action which will not create contradiction
at any level of one’s existence,
what it is to be in communion, communion with yourself,
not with the higher self, not with the Atman, God, and all that,
but to be actually in contact with yourself,
with your greed, envy, ambition, brutality, deception,
and then from there move.


Then you will find out for yourself – find out;
not be told, which has no meaning –  
-that there is a total action only when there is complete silence
of the mind from which there is action.

********************************

Έτσι το πρώτο πράγμα που κανείς πρέπει να αντιληφθεί είναι να ανακαλύψει
ποια είναι η ολοκληρωτική πράξη που δεν δημιουργεί αντίφαση
σε κανένα επίπεδο την ζωής σου,
τι σημαίνει να είσαι σε επικοινωνία, επικοινωνία με τον εαυτό σου,
όχι με τον ανώτερο εαυτό, όχι με το Άτμαν, Θεό και όλα αυτά,
αλλά να είσαι πραγματικά σε επαφή με τον εαυτό σου,
με την αλαζονεία σου, την ζήλια, φιλοδοξία, βία, απογοήτευση
και τότε από εκεί να κινηθείς.

Τότε θα ανακαλύψεις για τον εαυτό σου – ανακαλύπτεις,
δεν σου το λένε, κάτι που δεν έχει νόημα
-ότι υπάρχει ολοκληρωμένη δράση μόνο όταν υπάρχει απόλυτη σιωπή
του νου από όπου υπάρχει δράση.


You know, in the case of most of us, the mind is noisy,
everlastingly chattering to itself, soliloquizing or chattering about something,
or trying to talk to itself, to convince itself of something; it is always moving, noisy. 
And from that noise, we act.
Any action born of noise produces more noise, more confusion.
But if you have observed and learned what it means to communicate,
the difficulty of communication, the non-verbalization of the mind
– that is, that communicates and receives communication
– then, as life is a movement, you will, in your action,
move on naturally, freely, easily, without any effort, to that state of communion.

************************************

Ξέρετε, συνήθως των περισσοτέρων από μας, ο νους είναι θορυβώδης ασταμάτητα φλυαρεί με τον εαυτό του, μονολογεί ή φλυαρεί για κάτι ή προσπαθεί
να μιλήσει στον εαυτό του, να πείσει τον εαυτό του για κάτι, πάντα κινείται, θορυβώδης.
Και από αυτόν τον θόρυβο δρούμε.
Οποιαδήποτε πράξη που γεννιέται από θόρυβο
δημιουργεί περισσότερο θόρυβο, μεγαλύτερη σύγχυση.
Αλλά αν έχετε παρατηρήσει και μάθει τι σημαίνει να επικοινωνείς
την δυσκολία της επικοινωνίας, την μη λεκτική έκφραση του νου
– δηλαδή, αυτό που επικοινωνεί και λαμβάνει επικοινωνία
– τότε, όπως η ζωή είναι μια κίνηση, στη δράση σου, θα κινηθείς φυσικά, ελεύθερα,
εύκολα, χωρίς καμιά προσπάθεια, σε αυτή την κατάσταση επικοινωνίας.

And in that state of communion, if you enquire more deeply,
you will find that you are not only in communion with nature,
with the world, with everything about you,
but also in communion with yourself.
To be in communion with yourself means complete silence,
so that the mind can be silently in communion with itself, about everything.
And from there there is total action.
It is only out of emptiness that there is an action which is total and creative

**********************************

Και σε αυτή την κατάσταση επικοινωνίας, αν ερευνήσετε πιο βαθιά,
θα ανακαλύψετε πως όχι μόνο είστε σε επικοινωνία με την φύση,
με τον κόσμο, με τα πάντα σχετικά με σας,
αλλά επίσης σε επικοινωνία με τον εαυτό σας.
Το να είσαι σε επικοινωνία με τον εαυτό σου, σημαίνει πλήρη σιωπή,
έτσι που ο νους να είναι σιωπηλά σε επικοινωνία με τον εαυτό του, για τα πάντα.
Και από εκεί υπάρχει ολοκληρωτική δράση.
Μόνο μέσα από το κενό υπάρχει μια δράση που είναι ολοκληρωτική και δημιουργική.»


J. Krishnamurti

Τζ. Κρισναμούρτι

.

.

.

About Άιναφετς

To Άιναφετς είναι το ανάποδο του ονόματος Στεφανία και μ’ αυτό εμφανίζεται ως “μάγισσα Άιναφετς” σε ιστορίες του “Παραμυθά.
This entry was posted in Διάφορα. Bookmark the permalink.

21 Responses to Επικοινωνία – Communion

 1. Ο/Η Giannis Pit λέει:

  Η επικοινωνία με τον ίδιο μας τον εαυτό. Το να έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούμε. Να προσέχουμε τι μας φωνάζει, τι ζητά από εμάς. Να διαβάζουμε τους συμβολισμούς και τα μηνύματά του. Αν θέλεις τις προειδοποιήσεις του. Ναι. Είναι σημαντική και δύσκολη αυτή η διαδικασία.
  Καλησπέρα καλή μου φίλη. Πολλά φιλιά.

 2. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Καλησπέρα Γιάννη μου! 🙂
  Πρώτος-πρώτος στην έρευνα! 😉

  Μα φυσικά και δεν είναι εύκολη η πραγματική επικοινωνία με τον εαυτό μας, αλλά έχουμε δει αρκετές φορές νομίζω πως όταν ακούμε αυτή την φωνούλα της καρδιάς μας, η επικοινωνία με τον εαυτό μας, όπως και με τους γύρω γίνεται πιο απλή ή όχι;

  Καλό μας Σεπτέμβρη με πολλά ΑΦιλιά καρδιάς! ❤

 3. Πώς το κάνουμε αυτό Στεφανία μου;
  Να επικοινωνήσουμε με τον εαυτό μας.
  Σίγουρα χρειάζεται ηρεμία και γαλήνη.
  Πού να τα βρούμε σήμερα;
  Καλό φθινόπωρο και φιλιά πολλά.

 4. Ο/Η Πουπερμίνα λέει:

  Αυτό με τον συνεχή εσωτερικό θόρυβο σε αντιδιαστολή με την πλήρη σιωπή με πηγαίνει παρακάτω, πόσο μάλλον στην τρέχουσα πραγματικότητα/ φλυαρία των συνεχών και ασύνδετων ερεθισμάτων.
  Καλημέρα!

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Καλημέρα Πουπερμίνα μου! 🙂

   Η επίγνωση των παραπάνω, έρχεται σαν μια φλόγα και καίει περιορισμούς και προβληματισμούς. Κάπου το αναφέρει ο Κρισναμούρτι.

   ΑΦιλιά επίγνωσης και γαλήνης! ❤

 5. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Καλημέρα Ρένα μου! 🙂
  Ρωτάς πώς επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και αυτή είναι μια σοβαρή και πραγματική ερώτηση! 😉

  Ο εαυτός μας είναι μαζί μας από τότε που γεννηθήκαμε και είναι ο μοναδικός αληθινός μας φίλος. Όλη την μέρα του μιλάμε και ας μοιάζει αυτό πιο πολύ με ασυνείδητη φλυαρία, αλλά αν πραγματικά θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του με επίγνωση πάντα μπορούμε να βρούμε δυο λεπτά ακριβώς όπως μπορούμε να βρούμε δυο λεπτά να πάρουμε μερικές βαθιές ανάσες! 😛

  Από την στιγμή Ρένα μου, που αναγνωρίζεις ότι χρειαζόμαστε ηρεμία και γαλήνη για να λειτουργήσουμε σωστά, δεν είναι κρίμα να μη κάνουμε μια μικρή προσπάθεια; 😉

  ΑΦιλιά με ευχές για έναν Σεπτέμβρη δημιουργικό και φωτεινό! ❤

 6. Καλημέρα και καλό μήνα!
  χαίρομαι που σας συναντώ! Θαυμάσια η αναφορά σας σε αυτόν τον Παγκόσμιο Δάσκαλο και Διανοητή! Δυστυχώς, έχουμε χάσει τη γαλήνη της ψυχή μας στη ροή βουερών εποχών!
  Πρέπει να αδειάσουμε το νους από τοξικές σκέψεις… Να ψάξουμε απ’ την αρχή την ουσία! Ν’ ανάψει η δάδα εντός μας!
  Καλή αναζήτηση!

 7. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Καλώς όρισες Μαρία Κ.Ρ.! 🙂

  Πάντα με χαροποιεί όταν μεγαλώνει η όμορφη παρέα! 🙂
  Ναι, όντος έχουμε χάσει τη γαλήνη μέσα μας και γι αυτό φταίει ο καθένας χωριστά γιατί όλοι μας, είμαστε υπεύθυνοι για ότι συμβαίνει στον πλανήτη μας! ;-):)

  Όταν έχουμε επίγνωση πως οι τοξικές και αρνητικές σκέψεις αρρωσταίνουν την ψυχή και σαν συνέπεια το σώμα μας, μπορούμε να σταθούμε ήρεμα και χωρίς να επικρίνουμε τον εαυτό μας,
  να κάνουμε reset- δλδ να κάτσουμε να δούμε τα λάθη μας, έτσι επιτυγχάνεται η επικοινωνία με τον εαυτό μας και με το περιβάλλον! 🙂

  ΑΦιλιά πάντα καρδιάς! (Α=Αληθινά) ❤

 8. Ο/Η Joanna's world stories λέει:

  Χμ, όπως οι ήχοι των διαφορετικών μουσικών οργάνων ενός σχήματος δένουν αρμονικά μεταξύ τους υπό την καθοδήγηση του μαέστρου, με παρόμοιο τρόπο τα κείμενα που μοιράζεσαι μαζί μας μου δείχνουν τρόπους για να φέρνω σε επικοινωνία τα κομμάτια του νου και της ψυχής = να είμαι σε επικοινωνία με τον εαυτό μου.
  Δύσκολο και σημαντικό, «να είσαι πραγματικά σε επαφή με τον εαυτό σου, με την αλαζονεία σου, την ζήλια, φιλοδοξία, βία, απογοήτευση» – δύσκολο να μπορείς να αντικρύζεις τα σκοτεινά κομμάτια του εαυτού σου, να δέχεσαι την παρουσία τους και να συνεχίζεις την πορεία σου χωρίς ταραχή.
  Να έχουμε έναν όμορφο μήνα, με όμορφους ήχους

 9. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Τι όμορφος συσχετισμός αυτός των διαφορετικών μουσικών οργάνων Joanna μου! 🙂

  Υπάρχει ένα κλειδί για να μπορεί κανείς, » να φέρνει σε επικοινωνία τα κομμάτια του νου και της ψυχής = να είναι σε επικοινωνία με τον εαυτό του» όπως λες και αυτό είναι η επίγνωση ότι είμαστε ο Δάσκαλος και ο Μαθητής του εαυτού μας και πως όλα περνούν από το χέρι μας! 😉

  Συνήθως αποφεύγουμε να δούμε τα σκοτεινά μας κομμάτια και αυτό δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ τη επικοινωνία μας με το Όλο! ❤

  ΑΦιλιά γλυκά και καλό μήνα να έχουμε με αρμονικούς εσωτερικούς ήχους! ❤

 10. Ο/Η Μαρία Γ. λέει:

  Με τα δέντρα τα πάω καλύτερα απ’ ό,τι με τον εαυτό μου, νομίζω.
  Τα δέντρα μπορώ να τα δω, να τα ακούσω, ειδικά όταν φυσάει, μπορώ να αγκαλιάσω τον κορμό τους ξυπόλυτη και να γειωθώ. Υπέροχη αίσθηση!
  Με τον εαυτό μου, το παλεύω, το προσπαθώ, αλλά όλο μου ξεφεύγει.
  Καλό βραδάκι Στεφανία μου. Πάλι με έβαλες σε σκέψεις.
  Καλό Φθινόπωρο να έχεις, με υγεία και γαλήνη.
  Πολλά φιλιά με πολλή αγάπη 🙂

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Καλημέρα Μαρία Γ. μου! 🙂
   Πώς είσαι;
   Πώς υποδέχτηκες τον Σεπτέμβρη;

   Μα ναι, τα δέντρα δεν μετακινούνται ψυχολογικά, δεν αλλάζουν διάθεση, δεν παλεύουν με τα συναισθήματα τους, είναι καλά ριζωμένα στη Γη, ακολουθούν την ροή της ζωής και παίρνουν ενέργεια από το σύμπαν! 😉

   Εμείς είμαστε τα μόνα θηλαστικά στον πλανήτη που αδυνατούμε να ακολουθήσουμε την ροή της ζωής γιατί έχουμε αυτή την σκέψη που μας μπερδεύει με ιδέες και θεωρίες και δεν έχουμε μάθει να ακούμε την καρδούλα μας! ❤

   Ο Κρισναμούρτι μας εξηγεί πολύ καθαρά γιατί η πάλη με τον εαυτό μας, ποτέ δεν φέρνει επιθυμητά αποτελέσματα!

   Προσπάθεια.

   ΑΦιλιά με ευχές απόλαυσης για τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού! ❤

 11. Ο/Η rennesense λέει:

  Η σπουδαιότητα της επικοινωνίας με τον εαυτό μας!

  Ναι! Στεφανία μου!
  …και για να μπορούμε να επικοινωνούμε πραγματικά με τον εαυτό μας,
  πρέπει να εξασκούμαστε σε στιγμές εσωτερικής σιωπής.
  Γιατί όσο κι αν τα λόγια του σοφού λάμψουν μέσα στη διάνοιά μας, τίποτα δεν γίνεται αν ο νους μας δεν έχει συνηθίσει στη σιωπή.

  Η σιωπή είναι ένας θαυμάσιος τόπος όπου συμβαίνουν υπέροχα πράγματα.:)
  στη σιωπή θα βρούμε απαντήσεις στα ερωτηματικά μας, λύσεις στα προβλήματά μας, επικοινωνία με τα θέλω της ψυχής μας

  Πολύ όμορφη διδασκαλία από τον αγαπημένο μου-(μας ) δάσκαλο! ❤

  Καλημέρα Στεφανία μου!
  Φθινόπωρο (επιτέλους) και μετά από μια πολύ κοπιαστική σεζόν, με μεγάλη χαρά επιστρέφω στις μικρές αλλά πολύ αγαπημένες μου συνήθειες ( να.. όπως οι πρωινές κυριακάτικες κουβεντούλες μας) 🙂
  Καλό φθινόπωρο να ευχηθώ για όλους μας!!:)
  Σου στέλνω Αγάπης φιλιά !!<3<3

  • Ο/Η Άιναφετς λέει:

   Και νάμαστε πάλι Ειρήνη μου, στην Κυριακάτικη συνομιλία- επικοινωνία και όμορφη κουβεντούλα μας! 🙂

   Ας εξετάσουμε λοιπόν αυτή την τόσο πολύτιμη σιωπή και τι κατανοούμε όταν λέμε σιωπή;
   Η εσωτερική φλυαρία μπορεί να παύσει για δευτερόλεπτα μόνο όταν συνειδητά σταματάμε το τρέξιμο, παίρνουμε μερικές διαφραγματικές αναπνοές και απολαμβάνουμε το παρόν μας! 😉

   Ο εγκέφαλος- σκέψεις ανανεώνεται όταν σταματάμε το μπουρ- μπουρ, όπως ανανεώνεται όταν έχουμε επίγνωση του τι γίνεται γύρω μας! 🙂

   Χαίρομαι να διαβάζω για το πώς αντιλαμβάνεσαι την σιωπή:
   «Η σιωπή είναι ένας θαυμάσιος τόπος όπου συμβαίνουν υπέροχα πράγματα. 🙂
   στη σιωπή θα βρούμε απαντήσεις στα ερωτηματικά μας, λύσεις στα προβλήματά μας, επικοινωνία με τα θέλω της ψυχής μας.» 🙂

   Θα ευχηθώ «καλή σεζόν, καλές δουλειές» και θα στείλω πολλά ΑΦιλιά Αγάπης σε όλους σας! ❤

 12. Ο/Η maniaspirit λέει:

  η πολυλογία του νου (?) μου δεν έχει τέλος φοβάμαι χαχαχα που να σου πω για τα όνειρα που με βάζει να βλέπω κάθε βράδυ χαχαχαχα. Δεν με ενοχλεί, ωραία περνάω μαζί του και τις στιγμές που δεν το προλαβαίνω. Κοντά στο νου και η γνώση λέγαν οι δικοί μας, και σιγά σιγά έρχεται η γνώση 🙂
  Τώρα αν επικοινωνώ με το μυαλό μου αχμμμ να πω την αλήθεια δεν ξέρω χαχαχαχα
  Σε φιλώ Μαγισσούλα μου 🙂

 13. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Η πολυλογία Μάνια μου, είναι εγκεφαλική και συνήθως αρνητική, σκεφτόμαστε τι κάναμε, τι θα κάνουμε, αν θα κλπ, αλλά αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε εμπειρία σιωπής έστω στιγμιαίας, μπορούμε αν φέρουμε τις αισθήσεις μας, στο παρόν και πάρουμε μερικές συνειδητές αναπνοές! 😉

  Όταν μιλάμε για νου, συνήθως (οι φιλόσοφοι) εννοούν την λειτουργία της καρδιάς, του καθαρού αισθήματος δλδ τη χαρά, τη συμπόνοια, την ευγνωμοσύνη, τη κατανόηση, τη καλοσύνη που
  με συνδυασμό με την νοημοσύνη, γεννούν την συνειδητότητα! 🙂

  Πολύ στην αμπελοφιλοσοφία το έριξα και ξέχασα να ευχηθώ να έχεις/ετε ένα φωτεινό και χαρούμενο φθινόπωρο!!! 🙂

  ΑΦιλιά γλυκά και με πολύ αγάπη Μάνια μου! ❤

 14. Ο/Η Eleftheria λέει:

  Tι υπέροχο βίντεο!..Και μια πολύ όμορφη εισαγωγή γι’ αυτά που ακολουθούν στην ανάρτησή σου 🙂
  Νομίζω πως όσο μεγαλώνω επικοινωνώ καλύτερα με τον εαυτό μου…
  Ο θόρυβος του νου σταματά όταν είμαι σε επαφή με τη φύση, είτε είναι θάλασσα, είτε βουνό ή δάσος. Tα τελευταία αρκετά χρόνια όταν είμαι στο σπίτι, με τις ανάσες…η εσωτερική σιωπή είναι απαραίτητη. Όπως εξίσου απαραίτητο να είμαστε στο παρόν και ν’ακούμε τι λέει η καρδιά μας. 🙂
  Φέτος το καλοκαίρι έβαλα σκοπό να δυναμώσω το σώμα που με πάει και με φέρνει παντού κι έτσι άρχισα μία ώρα κολύμπι nonstop το πρωί. Σε αυτή την μία ώρα και κάτι δεν σκέφτομαι τίποτα, αδειάζει το μυαλό και το απολαμβάνω. Τώρα μάλιστα που οι θερμοκρασίες είναι καλύτερες ξεκίνησα το περπάτημα σε πιο σταθερή βάση αργά το απόγευμα…
  Όμορφο φθινόπωρο να έχουμε Στεφανία μου 🙂
  AΦιλιά πολλά πολλά και καλό απόγευμα σου εύχομαι!

 15. Ο/Η Άιναφετς λέει:

  Είδες Ελευθερία μου, πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία με την φύση και αυτές οι φάλαινες όπως και τα δελφίνια είναι τα αμφίβια αδέλφια μας, γι αυτό και η επικοινωνία μας, είναι τόσο όμορφη! 😉

  Υπάρχει άραγε πιο δημιουργική και πλούσια παρέα από τον εαυτό μας; 🙂

  Τι καλά που κάνεις και κολυμπάς τόση ώρα και σε συνδυασμό με το περπάτημα και τη φωτογράφιση, είμαι σίγουρη πως έχεις άπειρη ενέργεια για το φθινόπωρο και όχι μόνο! 🙂

  Προσωπικά αρκούμαι στη γιόγκα και στο Qigong και στις αναπνευστικές μου ασκήσεις, μακάρι η θάλασσα να ήταν όσο κοντά ήταν όταν ζούσαμε στην ΒΑ Αττική! 😉

  Ευχές καρδιάς και τρυφερά ΑΦιλιά και στα δυο σας, για ένα φωτεινό και δημιουργικό Σεπτέμβρη! ❤

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.